Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Нормативно-правова база

 

1.Закон України «Про запобігання корупції».(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)

 

2.Типове положення про уповноважений підрозділ    з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою КМУ від 04.09.2013 № 706.  (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF)

 

3.Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підпрозділів (уповноважених осіб)  з питань запобігання та виявлення корупції. (https://www.e.gov.ua/sites/default/files/metodychni_rekomendaciyi_shchodo_diyalnosti_upovnovazhenyh_pidrozdiliv_upovnovazhenyh_osib.pdf)

 

4.Методичні рекомендації щодо організації роботи   із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. (http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/upload/anticor/metod._vikrivachi.pdf)

 

5.Методичні рекомендації щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів. (https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi)

 

6.Рішення виконкому ХМР від 06.06.2018 №349  «Про Основні заходи щодо реалізації антикорупційних положень у виконавчих органах ХМР».  (http://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/rish_349.pdf)

                                                                                                     

 

                                                                                                       Затверджено:

                                                                                                                Директор ХСШ №18

                                                                                                      І.Ю.Стеценко

 

                                                                                                                                   Додаток до наказу по ХСШ №18

                                                                                                               від 11.01.2019 №7

 

 

План заходів  щодо запобігання та виявлення корупції

в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №18

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Ознайомити працівників з планом заходів щодо запобігання та виявлення корупції

Січень 

Фінько Т.А.

2.

Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб

Протягом року

Стеценко І.Ю.

3.

У межах повноважень вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків, сприяти їх усуненню.

Протягом року

Адміністрація школи

4.

Подавати інформацію начальнику Управління освіти та відповідним правоохоронним органам про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень, а також про ознаки правопорушень

У разі виявлення

Адміністрація школи

5.

Постійно ознайомлювати та роз’яснювати норми чинного антикорупційного законодавства

Протягом року

Адміністрація школи

6.

Оприлюднити на офіційному сайті інформацію про вжиті заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням

Протягом року

Фінько Т.А.

7.

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням  на рік

Грудень 

Фінько Т.А.