Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

До уваги батьків! Робота Інклюзивно-ресурсного центру.

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд1.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд3.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд4.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд5.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд6.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд7.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд8.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд9.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд12.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд13.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд14.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд15.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд24.JPG

/Files/images/nklyuzivna_osvta/Слайд25.JPG

 

Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Інвалідність можна розглядати по-різному. Можна вважати, що інвалідність — це нестерпні щоденні страждання не тільки для самого інваліда, а й для всіх членів суспільства. А можна знати,що інвалідність — це не обділеність долею, це, скоріше, такий спосіб життя в обставинах, що слалися, який може бути дуже корисним інваліду та людям довкола нього.

Не хвороба створює обмеження діяльності, а умови життя, що їх може запропонувати суспільство людям з обмеженими можливостями. Умови різних можливостей досяжні лише в тому суспільстві, де інвалідність розглядається через соціальну концепцію, де відсутня дискримінація інвалідів словами та діями здорових людей. Тоді головний зміст процесу інклюзії можна означити так: «Усім тут раді!»

 

Інклюзія — процес реального включення інвалідів у активне суспільне життя. При цьому всі зацікавлені сторони мають долучатися до участі для отримання бажаного результату. Інклюзія однаковою мірою необхідна всім членам суспільства. Інклюзія — це належність до співтовариства (групи друзів, школи, місця проживання).

Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві загалом. Бути інклюзивним — означає шукати шляхи для всіх дітей бути разом під час навчання (включно з дітьми з інвалідністю). Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка достатньо складна, але відповідає його здібностям. Інклюзія враховує потреби, а також спеціальні умови за підтримку, необхідні учню й педагогам для досягнення успіху.

Проте процес упровадження інклюзії потребує значних зусиль усіх учасників освітнього процесу: від Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту до вчителя, класного керівника, обслуговуючого персоналу.

 

Інклюзивна школа — заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі. Не зважаючи на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родин.

 

Основні завдання:

 надання методичної допомоги педагогічним працівникам у роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;

 Література  Методична скарбничка

 Програми з корекційно-розвиткової роботи

 Вимоги щодо організації та супроводу освітнього процесу у ЗЗСО з інклюзивним навчанням на 2018-2019 н. р

 Вимоги щодо організації та супроводу освітнього процесу у ЗДО з інклюзивним навчанням на 2018-2019 н.р.

 Вимоги щодо організації освітнього процесу у ЗЗСО з індивідуальною формою навчання

 Індивідуальна програма розвитку

 Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу за індивідуальною формою

 Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у ЗЗСО з інклюзивним навчанням

 Корисні документи

 модернізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, підготовка їх до роботи в умовах оновлення змісту освіти;

 

Про затвердження типової освітної програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ № 609 від 08 червня 2018 року Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

 Нормативно-правова база корекційної та інклюзивної освіти ЗЗСО

 Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти у ЗДО

 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в ЗЗСО для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2018/2019 н. р.

 Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у ЗДО у 2017/2018 навчальному році

 Програмно-методичне забезпечення корекційної та інклюзивної освіти

 Програмно-методичне забезпечення корекційної та інклюзивної освіти (початкові класи)

 Запровадження інклюзивної освіти ЗДО

 запровадження і поширення моделі інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;

 Українсько-канадський проект

 Програма спецкурсу

 вивчення та застосування перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників, які працюють з дітьми із особливими освітніми потребами.

 

 

 

Що таке інклюзія… Пам׳ятка для батьків

 

Інклюзія— процес включення всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті.
Інклюзія — це процес реального включення осіб з особливими потребами в активне суспільне життя.
Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних, з урахуванням індивідуальних особливостей таких дітей»

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивна освіта дозволяє:

—  Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.

—  Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

—  Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

—  Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

—  Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

—  Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

—  Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

Переваги інклюзивної освіти:

для дітей з особливими освітніми потребами:

— Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

— Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

— Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

— Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

— У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для інших дітей:

— Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

— Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

— Діти вчаться співробітництву.

— Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

для педагогів та фахівців:

—  Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

—  Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

—  Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей. 

Як потрапити до загальноосвітньої школи на інклюзивне навчання.

Дорожня карта.

 1. Подача заяви до обраної школи (за 1 рік до початку навчання дитини) + висновок ПМПК.

Це необхідно для того, щоб адміністрація школи спільно з відповідним органом управління освітою мали час створити відповідні умови для перебування та навчання дитини з особливими потребами (архітектурна доступність, безбар’єрність та зонування простору, введення додаткових посад, створення інклюзивних класів).

Якщо батьки не згодні з висновком ПМПК місцевого рівня вони можуть звернутись до центральної ПМПК, рішення якої є остаточним.

Висновок ПМПК є підставою для створення інклюзивних або спеціальних класів, надання додаткових корекційних послуг дитині в інклюзивному класі та додаткового фінансування школи, в якій навчається дитина з особливими потребами.

 1.  Якщо у школи немає умов для зарахування та навчання дитини, директор школи разом з батьками, звертаються до відповідного управління освіти з метою створення умов для зарахування та навчання дитини з особливими потребами, або має рекомендувати батькам іншу найближчу до них школу де є відповідні умови.
 2.  Якщо дитині потрібен індивідуальний асистент дитини то таку функцію може виконувати один із батьків або особа, визначена батьками (особа, яка їх замінює) згідно їхній письмовій заяві.
 3.  Складання індивідуальної програми розвитку.
 4.   Формування індивідуального навчального плану програми.
 5. Видання

   

  Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.

  Мета посібника – відповісти на основні запитання про впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти, які найчастіше виникають у педагогів і батьків.

  Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл

  Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 190.

  Права людини: знати, щоб захищати. Що треба знати про захист прав дітей з інвалідністю

  Методичний посібник «Права людини: знати, щоб захищати. Що треба знати про захист прав дітей з інвалідністю» містить загальну інформацію про права людини, інформацію про два основні міжнародні документи, ратифіковані Україною – Конвенцію ООН про права дитини та Конвенцію ООН про права інвалідів, а також інформацію про можливі шляхи використання цих документів в обстоюванні прав дітей з особливими освітніми потребами.

  Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі

  У посібнику представлено технології психолого-педагогічного супроводу, які базуються на міжнародних стандартах і практичній діяльності авторів у навчальних закладах України; розкрито зміст конкретних кроків для організації успішного освітнього процесу для дітей з аутизмом. Для оформлення посібника використано малюнки, що містяться в наборах символічних зображень: Sclera Symbol Set, Mulberry, ARASAAC Symbol Set, Picto-Selector Symbol Set.

  Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

  Методичний посібник «Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребам» містить загальну інформацію про структуру індивідуальної програми розвитку, процес її створення, а також практичні приклади індивідуальних програм розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

  Підтримай себе – підтримай дитину: путівник для батьків дітей з особливими потребами

  Путівник для батьків дітей з особливими потребами «Підтримай себе – підтримай дитину» призначений для батьків дітей з особливими потребами. У путівнику подано: поради для батьків з усвідомлення власних емоцій, пов‛язаних з народженням дитини; інформацію щодо кроків з пошуку джерел можливої підтримки; основні документи міжна- родного законодавства.

  Гіперактивна дитина у класі. Стратегії реагування та організація навчального середовища

  У методичних рекомендаціях висвітлено сучасне бачення проблеми гіперактивності з дефіцитом уваги в дітей і методи організації їх психолого-педагогічного супроводу. Методичні рекомендації адресовано фахівцям дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, науковцям і практикам, батькам дітей з ГРДУ.

  Діти із синдромом Дауна: факти, навчання, допомога

  У методичних рекомендаціях описані особливості психічного та фізичного розвитку дітей із синдромом Дауна. Презентовано відповіді на запитання, які найчастіше виникають у батьків дітей із синдромом Дауна та пересічних людей. Проаналізовано сучасні ефективні методики розвивальної роботи з дітьми із синдромом Дауна.

  Спільне викладання в інклюзивному класі

  У методичних матеріалах подаються конкретні рекомендації педагогам навчальних закладів про організацію спільного викладання в інклюзивному класі; звертається увага на необхідність об’єднання зусиль і вироблення спільних стратегій для надання якісних освітніх послуг.

  Дитина з аутизмом у закладі освіти

  Видання присвячено такій нагальній темі, як створення відповідних умов для забезпечення права на освіту дітей з розладами аутистичного спектра в дошкільних і загальноосвітніх закладах України. З огляду на сучасні підходи, визначені міжнародною науково-практичною спільнотою, розкрито специфіку розвитку дітей з аутизмом і ресурси освітнього середовища.

  Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва)

  Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи (досвід закладів освіти Дніпровського району м. Києва). Практично-методичний посібник /Упорядник Сидоренко Н.А. – К.: РНМЦ Дніпровського району, 2015.- 64 с.

  Асистент учителя в інклюзивному класі

  Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник /Н.М.Дятленко, Н.З.Софій., О.В.Мартинчук, Ю.М.Найда, під заг. ред. М.Ф.Войцехівського. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.— 172с.

  Навчальний посібник «Школа для кожного»

  Школа для кожного: посібник / Упорядник: Байда Л. Ю. – К., 2015. – 60 с.

  Інклюзивна школа: особливості організації та управління

  Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даніленко Л.І., – К.: 2007. – 128 с.

  Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад

  Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол.упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. Шинкаренко В. І. — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 100 с.

  Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад

  Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П. Під заг. ред. Шинкаренко В. І., — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 96 с.

  Інклюзивна освіта в Україні

  М.Сварник . Інклюзивна освіта в Україні: попередній аналіз ситуації / Інклюзивна освіта. Збірник матеріалів проекту. – К.: 2013

  Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі

  Посібник “Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб.” / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

  Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі

  Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А. Колупаєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012.

  Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами

  Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К., 2010. – 363 с.

  Вступ до інклюзивної освіти

  Колупаєва А. А., Єфімова С.М. Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти». – К.: Науковий світ, 2010. – 20 с.

  Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання

  Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

  Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі

  Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – Київ, 2010. – 96 с.

  Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі

  Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 192 с.

  Лідерство та інклюзивна освіта

  Єфімова С.М., Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: навчальний курс та методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 164 с.

  Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі

  Таранченко О.М., Найда Ю.М. «Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі»: навчальний курс та методичний посібник / за загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с.

  Основи інклюзивної освіти

  Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с.

  «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування)

  Колупаєва А.А. Програма курсу «Основи інклюзивної освіти» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра педагогічного спрямування). – К.: «А.С.К.», 2012. – 31 с.

  Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту

  І. Луценко, В. Крижанівський, Е. Добин. Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю на інклюзивну освіту: Тренінговий модуль / За заг. ред. О. Красюкової-Еннз, О. Софій, М. Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 46 с.

  Модуль. Консультативна політика

  Модуль. Консультативна політика / Авторський колектив: Ольга Красюкова-Еннс, Шерл Крокер, Тамара Луценко, Юлія Найда // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

  Модуль. Доступність та універсальний дизайн

  Модуль. Доступність та універсальний дизайн / Авторський колектив: Ольга Красюкова-Еннс, Ярослав Грибальський, Лариса Байда, Володимир Азін. // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

  Модуль. Розробка соціальної політики

  Модуль. Розробка соціальної політики / Авторський колектив:Елеонора Чорнобой, Ольга Красюкова-Еннс, Лариса Байда, Олег Лепетюк // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с.

  Модуль. Вступ до питань «інвалідності»

  Модуль. Вступ до питань «інвалідності» / Авторський колектив: Лариса Байда, Ольга Красюкова-Еннс, Антоніна Обухівська, Елеонора Чорнобой // Канадсько-український проект: «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»: тренінгові модулі.-К., 2011.-132с

  Організаційний розвиток

  Л. Климанська, Г. Герасим, Д. Блей. Організаційний розвиток: Тренінговий модуль / За заг. ред. О. Красюкової-Еннз, О.Софій, М.Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 62 с.

  Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі

  Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 50 с.

  Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді

  Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді: посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 46 с.

  Планування спрямоване на кожного учня

  Планування спрямоване на кожного учня: посібник з розроблення та впровадження індивідуальних начальних планів: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 86 с.

  Інклюзивна освіта. Посібник для батьків

  Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. – К.: Паливода А.В., 2012. – 120 с.

  Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта

  Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. – К.: Паливода А. В., 2012. – 32 с.

  Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі

  Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.

  Інвалідність та суспільство

  Інвалідність та суспільство:навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової – Еннс О.В. / Кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова – Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., 2012. – 216 с.

   

Інклюзивне навчання

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребаминавчаютьсяв загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, –і це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.

Але питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні: для дітей із ромських сімей, для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, для дітей інших національних меншин, які мешкають у нашій країні.

Жоден з них не має відчувати себе іншим –і це головне завдання інклюзії.

Відповідальна особа за організацію інклюзивного навчання в закладах освіти Холодногірського району м.Харкова – головний спеціаліст Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради Сінюгіна Вікторія Ігорівна, вул. Ярославська, 10 каб. 6. тел. 712-34-27

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами

 

Робота художника Нікіти Тітова

       Інклюзивна освіта – це та складова гуманітарної політики кожної сучасної країни, яка свідчить наскільки її суспільство захищає невід’ємні права людини та яка сьогодні поступово входить у освітній процес України.  Інклюзивна освіта – це, передовсім, формування суспільної уваги та поваги до розмаїття та унікальності кожного учня чи учениці, що, у свою чергу, забезпечує ліпшу якість освіти для всіх дітей. 

     У справді інклюзивному середовищі кожна дитина, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, почуває себе безпечно та має відчуття приналежності до колективу. Учні та їхні батьки беруть участь у визначенні навчальних цілей, а також у прийнятті рішень щодо них. А працівники школи, у свою чергу, мають відповідну кваліфікацію, підтримку, гнучкість та ресурси, аби виховувати, заохочувати та реагувати на потреби всіх учнів, без винятку.

     У 2017 році був прийнятий Закон України «Про освіту», він є новаторським та відкриває широке поле впровадження інклюзії у системі освіти.

      Одним важливим кроком, який ініціювало Міністерство освіти та його партнери - це створення інклюзивно-ресурсних центрів. Будуть побудовані принципово нові установи, які покликані визначати особливі освітні потреби дітей не на основі міжнародної класифікації хвороб, як це було раніше, а на основі міжнародної класифікації функцій дітей з особливими потребами. Це є набагато сучаснішим і менш дискримінаційним підходом. Окрім того, ці центри будуть територіально більш доступними, оскільки вони створюються у розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), та не більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).

       В 2017 році Міністерство освіти розробило й затвердило концепцію «Нової української школи» - стратегією реформування середньої освіти до 2029 р. Концепція передбачає високу мету - вчителі набудуть нових компетентностей, які зроблять школу такою, до якої приємно ходити учням, де прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.  За основу концепції взята педагогіка партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу.

     У новій українській школі кожен вчитель вмітиме працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Завдання «розроблення та запровадження обов’язкового курсу для всіх педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання» включено до Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження «Нової української школи» і вже затверджено розпорядженням Кабміну.

Інклюзивне навчання | Міністерство освіти і науки України

 

Робота Інклюзивно-ресурсного центру

 

З 25.06.2018 офіційно починає працювати Інклюзивно-ресурсний центр (далі ІРЦ);

ІРЦ обслуговує дітей від 2-18 років;

3) ІРЦ розташований за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців 38-Г, телефон 725-17-42;

4) ІРЦ працює за графіком: Понеділок, Вівторок на базі центру, Середа, Четвер, П’ятниця виїзні засідання по закладам;

5) Батькам необхідно записатися на прийом за телефоном 725-17-42

6) Батькам мати при собі :

- Заяву щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини 

- Згодубатьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних данних їх неповнолітньої дитини;

- Історію розвитку дитини (надає педіатр) форма 112/0;

- Дітям з інтелектуальними порушеннями обов’язково мати довідку психіатра (Довідку взяти за адресою вул. Рибалко 4);

- Батькам на прийом взяти оригінал паспорту;

- Свідоцтво про народження дитини;

- Учням мати шкільні зошити з української мови, математики (робочі зошити дітей);

- Дітям ЗДО мати альбоми, роботи з аплікації (робочі) 

 

 
Робота Інклюзивно-ресурсного центру.doc   110К Скачать Посмотреть

Інклюзивна освіта

 

Що таке інклюзивне навчання?

Нормативне забезпечення

Поради батькам
Освіта дітей з особливими потребами

Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у навчальних закладах

Дорожня карта для батьків:


Шаблон ІПР індивідуальної програми розвитку

 

 

 
  

 
 

 Лист МОН України від 12.07.2017 № 1/9-385 "Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році"

Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році"

Методичні рекомендації

Навчально-методичні посібники

 
Основні поняття пов’язані з інклюзивною освітою
Розбудова системи інклюзивного навчанняОрганізаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів


1
2
3