Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Обдарована молодь

 

 

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ

 

 І (ШКІЛЬНИЙ ЕТАП) 258 /136

ІІ(РАЙОННИЙ ЕТАП) 100/19

ІІІ (ОБЛАСНИЙ ЕТАП) 3/3


ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД

 

2018/2019 навчальному році

Коваль Владислав Євгенійович

8

ІІІ

Історія

Гуріна Поліна Романівна

9

ІІІ

Історія

Костильов Олексій Вікторович

10

ІІ

Історія

Михайлюк Лев Євгенович

6

І

Математика

Пітя Денис Віталійович

8

ІІ

Хімія

Маркова Анна Іванівна

9

ІІ

Іноземна мова (німецька)

Гладка Юлія Олександрівна

11

ІІ

Іноземна мова (німецька)

Олійникова Алевтина Андріївна

10

ІІІ

Іноземна мова (німецька)

Прончатова Софія Русланівна

11

ІІІ

Іноземна мова (німецька)

Андрєєва Марія Леонідівна

8

ІІ

Іноземна мова (англійська)

Кривошликова Віталія Валентинівна

9

ІІ

Іноземна мова (англійська)

Гуріна Поліна Романівна

9

ІІ

Іноземна мова (англійська)

Костильов Олексій Вікторович

10

ІІ

Іноземна мова (англійська)

Спузяк Михайло Романович

11

І

Іноземна мова (англійська)

Денисенко Аліна Сергіївна

9

ІІІ

Правознавство

Андрєєва Марія Леонідівна

9

ІІ

Інформаційні технології

Герасименко Ганна Сергіївна

10

І

Екологія

Олійникова Алевтина Андріївна

10

ІІ

Біологія

Костильов Олексій Вікторович

10

ІІ

Біологія

 

Участь учнів школи у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН 

 

П.І.Б.   учня

Клас

Секція

Тема  роботи

П.І.Б.   керівника

Гладка Юлія Олександрівна

11-А

Мікроекономіка та макроеконом.

Мерчандайзинг:магазин АТБ

 

 

Агафонова Г.В.

Ватуня Ольга Іванівна

10-А

Математика

Екстремуми функцій

Озерова В.М.

Мосійчук Артем Михайлович

10-А

Прикладна математика

 Військова справа і математика

Озерова В.М.

Спузяк Михайло Романович

10-А

Українська література

 Структура, походження і комунікативна «функція мемів»

Гавриленко К.І.

Петимко Вікторія Дмитрівна

10-А

Зарубіжна література

Фітономіка у романі Дж. Барнса «Англія, Англія»

 Шелест Л.Ю.

Олійникова Алевтина Андріївна

10-А

Німецька мова

Національні варіанти німецької мови

Білогурова О.А.

Гуріна Поліна Романівна

9-А

Гідрологія

Характеристика підземних вод м. Харкова

Бєлєвцова О.М.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ШКІЛЬНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ ХСШ №18

«ЕПСИЛОН»
м. Харків
 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності шкільного наукового товариства учнів (далі-ШНТУ «ЕПСИЛОН») Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18(далі-ХСШ №18).

2. ШНТУ«ЕПСИЛОН» є формою науково-пошукових об’єднань дітей та молоді дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

3. ШНТУ«ЕПСИЛОН» у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про позашкільну освіту""Про загальну середню освіту""Про професійно-технічну освіту", нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, в тому числі цим Положенням.

НТУ відповідно до завдань, змісту та пріоритетних напрямів діяльності навчального закладу, в якому вони діють, можуть розробляти власні положення (статути).

4. ШНТУ«ЕПСИЛОН» – добровільне об’єднання учнів, які прагнуть до більш глибокого пізнання досягнень в різних сферах науки, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної діяльності, удосконалення умінь та навичок навчально-дослідницької, винахідницької, пошуково-експериментальної роботи.

5. ШНТ «ЕПСИЛОН» – добровільне творче формування учнівської молоді, що прагне удосконалювати свої знання у певній області науки, мистецтва, техніки і виробництва, розвивати свій інтелект, набувати умінь і навичок науково-дослідницької і експериментальної діяльності під керівництвом вчених, педагогів та інших спеціалістів. Товариство виконує роль експертизи якості і рівня роботи школяра.

Діяльність ШНТУ «ЕПСИЛОН» здійснюється згідно даного Положення під керівництвом вчителів, викладачів вищих навчальних закладів та інших спеціалістів наукових закладів. Товариство створюється при школі, має свою назву, емблему, девіз.
6. Діяльність НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності.

НТУ вільні у виборі напрямів своєї діяльності.

ІІ. Мета і завдання діяльності НТУ

1. Метою діяльності ШНТУ «ЕПСИЛОН» є забезпечення інтелектуального, духовного, творчого розвитку учнівської молоді.

2. Основними завданнями ШНТУ «ЕПСИЛОН» є:

 • формування науково-освітнього середовища в ХСШ №18 за участю учнів, педагогічних і наукових працівників, представників інших заінтересованих організацій та установ;

 • залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, галузей науки, техніки, культури;

 • формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в учнівському середовищі;

 • створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-пошукової роботи учнів;

 • залучення учнівської молоді до активної участі в діяльності секцій, гуртків, інших творчих об’єднань;

 • оволодіння учнівською молоддю сучасними методиками і формами організації й проведення самостійних наукових досліджень;

 • формування в учнівської молоді базової дослідницької компетентності у процесі науково-дослідницької діяльності;

 • підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової творчості;

 • здійснення професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

 • створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді;

 • розвиток учнівського врядування;

 • пропаганда та популяризація наукових знань.

IІІ. Члени ШНТУ

1. Членами НТУ можуть бути учні школи, які займаються науково-дослідницькою, пошуковою, експериментальною діяльністю під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (далі – члени ШНТУ «ЕПСИЛОН»).

2. Члени ШНТУ «ЕПСИЛОН» діляться на пошуковців, кандидатів і членів ШНТУ «ЕПСИЛОН».

3. Пошуковцем є будь-яка особа, що бере участь у роботі гуртків, семінарів, курсів, факультативів, лекторіїв, які організовуються ШНТУ «ЕПСИЛОН», або бере участь у роботі дослідницьких бригад, а також виконує будь-яке завдання ШНТ «ЕПСИЛОН».
4. Кандидатом у члени ШНТУ «ЕПСИЛОН» є особа, яка успішно завершила навчання у гуртках, спецкурсах, лекторіях, яка зарекомендувала себе у роботі дослідницьких бригад, виконала дослідницьке завдання, виступила з доповіддю на семінарі, секції ШНТУ «ЕПСИЛОН» або в класі, яка надрукувала оглядову статтю в одному з друкованих органів ШНТУ «ЕПСИЛОН».
Права кандидата в члени ШНТ «ЕПСИЛОН»:

проводити самостійні дослідження, використовуючи матеріальну базу ШНТ «ЕПСИЛОН», отримувати методичну і підготовчу допомогу ШНТ «ЕПСИЛОН», брати участь в роботі гуртків, семінарів, курсів, лекторіїв, факультативів, дослідницьких бригад, отримувати відгук на свою роботу, розміщувати свої роботи в друкованих органах ШНТ «ЕПСИЛОН», брати участь у загальних зборах ШНТ «ЕПСИЛОН», зборах відділів і секцій з правом дорадчого голосу. 

 Обов’язки кандидата в члени ШНТ «ЕПСИЛОН»:

 • брати участь у роботі ШНТ «ЕПСИЛОН», проводити самостійні дослідження або допомагати в роботі керівникам гуртків, курсів, факультативів, лекторіїв, дослідницьких бригад, входити в склад редакції одного з друкованих органів ШНТ «ЕПСИЛОН», працювати в якості інформатора, пропагувати роботу ШНТ «ЕПСИЛОН». 

5. Членами ШНТУ «ЕПСИЛОН» є особи, які самостійно зробили дослідження, яке позитивно оцінено рецензентом, виступили з доповіддю на конференції ШНТУ «ЕПСИЛОН». 

Права члена ШНТ «ЕПСИЛОН»:

 • брати участь в роботі гуртків, факультативів, курсів, лекторіїв, дослідницьких бригад, керувати роботою цих об’єднань, використовувати матеріальну базу ШНТ «ЕПСИЛОН» для самостійних досліджень, отримувати консультацію і рецензії на свої роботи, публікувати їх в друкованих органах ШНТ «ЕПСИЛОН», рекомендувати пошуковців для прийняття їх в кандидати або члени ШНТ «ЕПСИЛОН», брати участь у секційних і загальних конференціях ШНТ «ЕПСИЛОН», запрошувати на ці конференції 2-х гостей, брати участь у зборах ШНТ «ЕПСИЛОН» з правом вирішального голосу, обирати і бути обраним у керівні органи ШНТ «ЕПСИЛОН». 

Обов’язки членів ШНТ «ЕПСИЛОН»:

 • брати активну участь у роботі ШНТ «ЕПСИЛОН», або проводити якісні самостійні дослідження, брати участь у керівництві дослідницьких бригад, гуртків, курсів, факультативів, семінарів, працювати у керівних органах ШНТ «ЕПСИЛОН», пропагувати роботу ШНТ «ЕПСИЛОН». Якщо член ШНТ «ЕПСИЛОН» протягом року не виконує своїх обов’язків, він за рішенням Ради виключається з членів ШНТ «ЕПСИЛОН».

 • організація школи молодого дослідника, створення підготовчих гуртків, факультативів, спецкурсів. Широке залучення до керівництва цими гуртками учнів. Організація семінарів керівників гуртків;

 • створення лекторіїв:

 • з тем, пов’язаних з загальними проектами;

 • з питань культури розумової праці;

 • з окремих питань науки і техніки, мистецтва;

 • регулярні огляди науково-популярної і наукової літератури;

 • залучення до роботи ШНТ «ЕПСИЛОН» учнів початкових шкіл, з якими співпрацює гімназія. Для цього:

 • створити систему творчих завдань, враховуючи різні вікові групи;

 • створити гуртки для учнів молодшого шкільного віку;

 • залучити учнів даної вікової категорії до активної участі в роботі дослідницьких бригад.

6. Члени ШНТУ «ЕПСИЛОН мають право:

 • самостійно обирати напрям наукового дослідження відповідно до своїх інтересів;

 • здійснювати дослідження в обраній науковій секції (наукових секціях);

 • працювати в одній або декількох наукових секціях;

 • отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від наукових керівників;

 • використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу навчального школи;

 • публікувати наукові статті про хід та результати досліджень (за рекомендацією ради ШНТУ «ЕПСИЛОН»);

 • брати участь у заходах ШНТУ «ЕПСИЛОН»;

 • бути представленими до відзначення за активну роботу та досягнуті творчі успіхи;

 • обирати та бути обраними до ради ШНТУ «ЕПСИЛОН» або зборів ШНТУ «ЕПСИЛОН»;

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ШНТУ «ЕПСИЛОН»;

 • добровільно вийти зі складу ШНТУ «ЕПСИЛОН».

3. Рішення про набуття та припинення членства в НТУ приймає рада ШНТУ «ЕПСИЛОН».

7.Членство в НТУ може бути припинено за таких умов:

 • закінчення членом ШНТУ «ЕПСИЛОН» школи або вибуття з неї;

 • подання членом ШНТУ «ЕПСИЛОН» на ім’я голови ради ШНТУ «ЕПСИЛОН» особистої заяви про вихід зі складу;

 • припинення членом ШНТУ «ЕПСИЛОН» науково-дослідницької діяльності.

ІV. Структура і форми роботи НТУ

1. ШНТУ «ЕПСИЛОН» створюється, якщо кількість його членів не менше ніж п’ять осіб.

3. До складу ШНТУ «ЕПСИЛОН» входять наукові секції.

Близькі за напрямами діяльності наукові секції можуть бути об’єднані в наукові відділення.

4. Діяльність ШНТУ «ЕПСИЛОН» може організовуватися за такими формами:

 • гуртки та інші творчі об’єднання;

 • індивідуальна та групова робота членів ШНТУ «ЕПСИЛОН» під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, спеціалістів;

 • колективна робота творчих груп, експедиції, табірні збори, літні наукові школи, лекторії тощо;

 • факультативи та спецкурси;

 • дистанційне та віртуальне навчання;

 • інтелектуальні змагання з різних галузей знань.

5. Гуртки та інші творчі об’єднання ШНТУ «ЕПСИЛОН» працюють за типовими навчальними планами та іншими навчальними планами і програмами.

6. У канікулярний період ШНТУ «ЕПСИЛОН» може проводити навчальні збори, сесії, до участі в яких можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, фахівці з різних галузей науки і техніки, виробництва.

7. ШНТУ «ЕПСИЛОН» періодично проводить навчальні сесії – зібрання членів НТУ з метою обговорення і вирішення актуальних проблем навчання, організації спільних проектів з науковими установами, дослідницькими станціями, вищими навчальними закладами, підприємствами, а також обговорення питань щодо відзначення кращих раціоналізаторських, винахідницьких, пошукових, наукових робіт і проектів, проблемних питань діяльності НТУ.

8. Науково-практичні конференції ШНТУ «ЕПСИЛОН» проводяться один раз на рік.

На науково-практичній конференції члени НТУ звітують про основні положення та результати проведених наукових досліджень.

9. За рішенням зборів ШНТУ «ЕПСИЛОН» до роботи НТУ можуть бути залучені експертна комісія, інші консультативно-дорадчі органи.

V. Управління НТУ

1. Вищим керівним органом ШНТУ «ЕПСИЛОН» є збори НТУ.

2. Збори ШНТУ «ЕПСИЛОН» проводяться два разів на рік. Рішення про проведення зборів ШНТУ «ЕПСИЛОН» приймає рада ШНТУ «ЕПСИЛОН» .

Збори НТУ затверджують власне положення, склад ради ШНТУ «ЕПСИЛОН», план роботи НТУ на поточний рік, а також підбивають підсумки роботи НТУ та приймають рішення про припинення його діяльності.

3. У період між зборами керівництво ШНТУ «ЕПСИЛОН» здійснює рада ШНТУ «ЕПСИЛОН», діяльність якої регулюється положенням .

До складу ради ШНТУ «ЕПСИЛОН» входять голова, заступник голови, секретар, члени ШНТУ «ЕПСИЛОН».

Склад ради ШНТУ «ЕПСИЛОН» обирається один раз на два роки.

Засідання ради НТУ проводяться не менше двох разів на рік.

Рада ШНТУ «ЕПСИЛОН»:

 • представляє інтереси членів ШНТУ «ЕПСИЛОН» перед МАНУМ;

 • визначає напрями науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи ШНТУ «ЕПСИЛОН» ;

 • координує науково-дослідницьку діяльність членів ШНТУ «ЕПСИЛОН» ;

 • виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів;

 • приймає рішення щодо створення експертної комісії;

 • приймає рішення про прийняття до ШНТУ «ЕПСИЛОН», припинення членства в ньому.

Керівництво радою ШНТУ «ЕПСИЛОН» здійснює голова.

Голова ради ШНТУ «ЕПСИЛОН» здійснює загальне керівництво, визначає головні напрями розвитку, затверджує розподіл обов’язків між членами ради.

Секретар відповідає за ведення та збереження документації НТУ.

VІ. Просвітницька діяльність

1. ШНТУ «ЕПСИЛОН» проводить просвітницьку діяльність серед учнів школи, здійснює популяризацію діяльності ШНТУ «ЕПСИЛОН» .

2. Просвітницька діяльність ШНТУ «ЕПСИЛОН» спрямовується на реалізацію завдань з навчання, виховання та розвитку членів ШНТУ «ЕПСИЛОН», стимулювання їх інтелектуального й творчого самовдосконалення.

3. ШНТУ «ЕПСИЛОН» може висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті школи

VII. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення НТУ

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ШНТУ «ЕПСИЛОН» здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

Робота з обдарованими учнями (2018/2019 навчальний рік)

 

1.

Продовжити роботу з питань розробки та удосконалення форм, методів і засобів пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей.

Заступники директора

 

Протягом року

2.

Проводити масові психодіагностичні дослідження, спрямовані на пошук обдарованих дітей та молоді у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньо-естетична, соціальна, рухова).

Шелест Л. Ю.

 

практичний психолог

Протягом року

3.

Продовжити роботу щодо поповнення шкільного інформаційного банку «Обдарованість».

Шелест Л. Ю.

 

Протягом року

4.

Складання та затвердження планів індивідуальної роботи з обдарованими учнями.

Шелест Л. Ю. учителі-наставники

Вересень

5

Взяти участь у районних учнівських командних турнірах.

 

 

Шелест Л. Ю.

 

 

Жовтень - квітень

6

Взяти участь спільно з вищими навчальними закладами в організації конференцій, семінарів, тощо.

Шелест Л. Ю.

 

Протягом року

7

Провести шкільні етапи конкурсів та взяти участь у районних конкурсах:

 • знавців української мови;

 • знавців російської мови.

Гавриленко К.І.

 

 

Гирка Л. В.

 

 

Листопад

Грудень

8

Провести шкільну міжпредметну олімпіаду для випускників шкіл І ступеня “Путівка в науку” та взяти участь у районній олімпіаді.

Соколова С. С.

 

березень

 

9

Провести шкільний етап та взяти участь у районному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Голови МО

Жовтень

Листопад

Грудень

10

Провести шкільний етап та взяти участь у районному етапі конкурсу – захисту учнівських дослідницьких робіт Малої Академії Наук.

Вчителі- куратори МАН

Жовтень

Грудень

11

Підведення підсумків роботи ШНТУ «Епсилон» у І семестрі

Шелест Л.Ю.

Січень

12

Провести шкільний та взяти участь у районному конкурсі «Учень року».

Гнатовська Т. М.

Січень – березень

13

Свято «День Науки»

Шелест Л. Ю.

Квітень

 

ПЛАН РОБОТИ

ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ «ЕПСИЛОН»

на 2018/2019 навчальний рік

 

з/п

Захід

 

Термін проведення

 

Відповідальний

 

Примітка

1

Установча нарада щодо діяльності ШНТ «ЕПСИЛОН»

Жовтень

Шелест Л. Ю.

 

2

Засідання Ради ШНТ «ЕПСИЛОН»

Жовтень

Керівники секцій

 

3

Проведення шкільної наукової конференції учнів членів

ШНТ «ЕПСИЛОН»

Листопад

Керівники секцій

 

4

Участь учнів у турнірах, вікторинах, творчих конкурсах, олімпіадах

Протягом року

Шелест Л. Ю.

Гнатовська Т. М.

Керівники секцій

 

5

Консультації вчителів-предметників учням у написанні творчих та наукових робіт

Протягом року

Вчителі-предметники

 

6

Проведення консультацій та надання методичної допомоги щодо підготовки науково-дослідницьких робіт

Протягом року

Керівники секцій

 

7

Робота в рамках проекту «Крок до Олімпу»

Протягом року

Соколова С. С.

 

8

Випуск «Наукового вісника»

Березень

Шелест Л. Ю.

 

9

Звітна науково-практична конференція

Квітень

Шелест Л. Ю.

Гнатовська Т. М.

Керівники секцій

 

10

Підведення підсумків роботи ШНТ «Епсилон» . Відзначення активних членів ШНТ у номінації «НАУКА і ПОШУК»

Травень

Шелест Л. Ю.

Гнатовська Т. М.

Керівники секцій

 

 

 

 

                                                                    Сутність поняття ''обдарованість'' та її характерні риси


Обдарованість – це значне в порівнянні з віковими нормами випередження в розумовому розвитку або виключному розвитку спеціальним здібностей (музичних, художніх, спортивних та інш.). Обдарованість дітей може бути встановлена та вивчена тільки у процесі навчання та виховання, в ході виконання дитиною будь-якої змістовної діяльності. Прояв розумової обдарованості у дитини пов’язаний з надзвичайними можливостями дитячих років життя. Треба мати на увазі, що в ранні дошкільні роки швидкий розумовий розвиток відбувається у всіх дітей, що є важливим внеском дитячих років у становленні інтелекту.
 

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ


1. Інтелектуальна сфера
Обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю. мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно в икладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.
2. Сфера академічних досягнень
Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.
3. Творчість (креативність)
Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.
4. Спілкування
Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.
5. Сфера художньої діяльності
Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.
6. Рухова сфера
Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.
 

Соціально-психологічний портрет обдарованої дитини.


Обдарованість дитини може проявлятися по-різному. У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей: 
- Часто ''перескакують'' через послідовні етапи свого розвитку.
- Допитливість. Такі діти прагнуть до пізнання, дослідження навколишнього світу і не терплять жодних обмежень своїх досліджень .
- Самостійна дослідницька практика дитини. Це забезпечує можливість вивчати невідоме раніше.
- Логічне мислення.
- Добра пам’ять.
- Зацікавленість складними задачами, які не мають певного алгоритму розв’язування.
- Оригінальне мислення, здатність висувати несподівані ідеї, які відрізняють від банальних та широко відомих.
- Здатність до аналізу. Діти мають гнучке мислення, вміння асоціювати, знаходити аналогії, зв’язки між поняттями і процесами.
- Концентрована увага, вміння утримувати увагу при наявності перешкод на сприйняття інформації, вони буквально ''занурюються'' у своє заняття, якщо воно їм цікаве.
- Здатність до оцінки, рефлексивне ставлення до себе, впевненість в собі.
- Схильність до лідерства. Такі діти часто стають керівниками та організаторами в групових іграх та інших справах.
- Самостійність, сміливість брати на себе відповідальність.
- Адекватна конкурентність, яка стимулює інтерес до змагання з такими ж дітьми.
- Захоплення колекціонуванням, при цьому їхня мета - не приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на нових підставах. 
- Великий словниковий запас, із задоволенням читають словники чи енциклопедії, придумують нові слова і поняття. 
- Розвинене почуття гумору. 
- Різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно.
 

Ознаки обдарованого учня:


• часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;
• мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах тощо;
• мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії;
• можуть займатися кількома справами відразу;
• дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;
• легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;
• не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;
• можуть концентрувати свою увагу на одній справі;
• властиве надто розвинуте почуття справедливості;
• добре розвинуте почуття гумору;
• постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм, поки що, ''не під силу'', й у вирішенні деяких з них домагаються успіху;
• для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;
• часто володіють екстрасенсорними здібностями;
• негативно оцінюють себе;
• інколи мають труднощі з тонкою координацією.
 

Показники творчої обдарованості учнів.


Учень як особистість:
1. Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні.
2. Наявність особистої думки.
3. Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів, авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю діяльності.
4. Високе самоставлення, самооцінка, потреба мати свій ''Я - образ''.
5. Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.
6. Оригінальність.
7. Імпульсивність, поривчастість.
8. Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.
9. Повна відсутність поваги до проторених шляхів.
10. Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.
11. Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість до себе.
12. Завзяття й наполегливість думки. Термін невідступно думати про певний предмет.
13. Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності, духовному зростанню.
 

Типи обдарованих учнів.


1. Найкращий учень: усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як; любить подобатися.
2. Бунтівник: сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети.
3. Підпільник: знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути як усі.
4. Втікач: випадає з ліцейної системи, не може підлаштуватися до вимог ліцею, викладачів, майстрів виробничого навчання.
5. Двобічний: відстає або має вади фізичні; його розглядають як слабкого, не помічають обдарованості.
6. Цілеспрямований: незалежний, автономний, знає собі ціну, знає, чого хоче. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.
У кожного з цих типів свій стиль поведінки, свої потреби, своя система взаємин, свій емоційно-вольовий статус. Ось чому до кожного має бути індивідуальний підхід, як у школі, так і в сім'ї.

 

 
ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ

 

Схема пошуку обдарованих дітей


 

Для успішної роботи з обдарованими дітьми вчителеві потрібно:


1. Використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей.
2. Виявляти здібності учнів за такими параметрами:
• характеристика уваги;
• особливості мислення;
• характеристика пам’яті;
• особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної діяльності.
3. Внести зміни до поурочних і тематичних планів, де передбачалась би цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною.
4. Використовувати на уроках мотиваційні установки, які орієнтують учнів на навчання ''хочу все знати'', а не ''хай мене навчать''.
5. Практикувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру.
Поєднати навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком істини, експериментуванням, спостереженням у природі, синтезом і аналізом природних явищ.

 

Поради педагогічним працівникам:
1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми. 
2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів . 
3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини ''вундеркінда''. Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність - зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима. 
4. Учителеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. 


Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо. 
2. Підкреслюй інтерес дітей до нового. 
3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання. 
4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її. 
5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок. 
6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи. 
7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує. 
8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті. 
9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість. 
10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. 
11. Розсіюй страх у талановитих дітей. 
12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати. 
13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви. 
14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент. 
15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів. 
16. Розвивай критичне сприйняття дійсності. 
17. Вчи доводити починання до логічного завершення. 
18. Впливай особистим прикладом. 
19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання. 
20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення. 
21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят. 
22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації. 
23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 
24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук. 
25. Пам'ятай, що учень ''...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити'' (К.Д.Ушинський). 


Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми

1. Бути доброзичливим і чуйним. 
2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси. 
3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 
4. Мати широке коло інтересів. 
5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей. 
6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. 
7. Володіти почуттям гумору. 
8. Мати живий та активний характер. 
9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконання. 
10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 
11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 
12. Володіти емоційною стабільністю. 
13. Уміти переконувати. 
14. Мати схильність до самоаналізу. 

 

 
 
 
 
 
 

1
2
3
4
5