Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Нова українська школа

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета–створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ–це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Докладніше про зміни

Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятків років. Проте зміни вже розпочались, і Міністерство освіти і науки робить усе, аби вони були невідворотними. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи. На черзі – ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, в якому буде більш детально розкрито зміни, та затвердження нового Державного стандарту початкової освіти.

Саме цей Стандарт у 2017/2018 навчальному році апробовують у 100 школах по всій Україні (по два перших класи). Уже зараз ці першокласники навчаються по-новому: опановують знання та навички через діяльність, а під час ранкового кола вчаться висловлювати свої думки і почуття та слухати інших.

З 2018/2019 навчального року по-новому вчитимуться всі першокласники України.

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами, тому МОН спільно з громадською спілкою “Освіторія”, міжнародним фондом “Відродження” та студією онлайн-освіти EdEra вже розпочало навчання вчителів, які вчитимуть перші класи наступного року. Зараз триває підготовка тренерів з усіх областей України, які навчатимуть учителів, а також створюється онлайн-курс для підсилення очного навчання.

Основні засади реформи шкільної освіти викладено в Концепції Нової української школи. (English version) Там ви знайдете інформацію про цінності реформи (як-от орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливе фінансування тощо), основні компетенції та візію, яким має бути випускник НУШ. Коротко про це також можна прочитати нижче.

Також для інформування про перебіг реформи та її ключові позиції було створено сайт«Нова українська школа»у партнерстві з громадською організацією «Смарт освіта».

Що змінюється для учнів?

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. І ми, у Міністерстві освіти і науки, переконані, що це–головне. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це– динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про освіту». Він складався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 р.):

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Також Державні стандарти можуть розширювати цей список.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння:читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом– тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ –адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база.

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова українська школа.

Що змінюється для вчителів?

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ–умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус.

Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій– обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».

Міністерство освіти і науки пропонуватиме типові навчальні програми, проте будь-який учитель чи авторська група зможуть їх доповнювати або створювати свої. Учитель тепер обмежений лише Державним стандартом. У цьому документі окреслено результати: що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.

Учитель, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися. І ця свобода теж передбачена реформою. Половину обов’язкових годин підвищення кваліфікації вчитель зможе проходити не в Інститутах післядипломної педагогічної освіти – а там,де обере сам. Є лише дві вимоги: за п’ять років підвищення кваліфікації має скласти 150 годин, і навчання має відбуватись щорічно.

Зараз Міністерство освіти і науки розробляє процедуру, за якою бюджетні кошти, що виділяються на підвищення кваліфікації вчителів, можна було спрямовувати громадським та приватним організаціям.

А щоб вмотивувати вчителів ще й фінансово, міністерство запровадить сертифікацію. Це добровільна перевірка, проходження якої надасть учителям 20% надбавку до посадового окладу та звільнить від атестації.

Що змінюється для адміністрації шкіл?

НУШ – це відповідальна школа, і ми переконані, що навчальні заклади повинні отримати більше свободи дій. Адже відповідальність та свобода йдуть рука об руку.

Тому закон “Про освіту” передбачає кадрову автономію. Тепер директор школи може самостійно призначати своїх заступників, приймати на роботу та звільняти педагогічних працівників.

Окрім того, керівники шкіл (як і вчителі) уже приймаються на роботу за строковим контрактом. Директор школи обирається за конкурсом. Одна людина зможе бути на цій посаді не більше двох термінів по 6 років (якщо особа призначається на цю посаду вперше, перший термін складатиме 2 роки). Після ця людина зможе обіймати інші посади в цій школі або ж брати участь у конкурсі директорів в іншій школі.

Що змінюється для батьків?

Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже–впливати на освітній та виховний процеси.

Відтепер батькам легше контролювати фінанси школи. Усі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (це, наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов’язані оприлюднювати свій кошторис та інформацію про витрати. І батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати готівкові кошти, які дуже складно обліковувати.

Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя.

І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Джерело: https://mon.gov.ua/ua

 

 КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 1 КЛАС

 Безоплатні навчально-методичні матеріали до підручника «Я досліджую світ» для 1-го класу Нової української школи

 

Наказ від 26.01.18 № 12-од Про організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи

Онлайн-курс для вчителів початкової школи

Щодо деяких організаційних питань з підготовки працівників на сайті студії онлайн-освіти EdEra

Регіональні графіки навчання вчителів початкових класів

Постанова КМУ № 87 від 21.02.2018 Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

Державний стандарт початкової освіти

Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти ЕсІЕга

Наказ від 27.02.18 №207 Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та регіональних графіків навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції "Нова українська школа"

Лист МОН №1/9-322 від 18.05.2018 Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи

Лист МОН  №1/9-322 від 22.05.2018 

 

Зак он України ''Про освіту''

 

 

Закон України ''Про загальну середню освіту'' (редакція від 28.09.2017)

Закон України ''Про дошкільну освіту'' (редакція від 28.09.2017)

 


 

Нова Українська школа

Наказ МОН від 23.08.2019 №1154 ''Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу''

Наказ МОН України від 07.12.2018 №1362 ''Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи''

Наказ МОН України від 20.08.2018 №924 ''Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі''

Наказ МОН України від 20.08.2018 №923 ''Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі''

Концепція Нової української школи (завантажити)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-p ''Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа''
 

 (посиланння на сайт ''Нова українська школа'')Календар реформи

 

1. Посібник для вчителів 1 класів НУШ, який містить в собі методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесітипової освітньої програми, орієнтири для календарно-тематичного планування (1 клас НУШ) та багато інших матеріалів.

2. Методичний посібник «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК в освітньому просторі школи»

3. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя»

4. Адаптивний ВЕРЕСЕНЬ у 1 класі: завдання й очікувані результати.

5. Батькам майбутніх першокласників про «Нову українську школу»

Дуже цікавий дидактичний матеріал:

1. НУШ для колег

2. Все для НУШ

Ідеї корекції неробочого шуму

Я знаю, що першачки не найтихіші люди у світі. У них ще недостатньо сформована учбова поведінка, тому вони можуть говорити на уроці, викрикувати і вовтузитись. А діти з аутизмом схильні до гіперакузії. Тому для них важливо, там де є так можливість, створювати прийнятне звукове середовище, або у дитини повинно бути місце, де вона може усамітнитись і відпочити. У мого сина підвищена чутливість до шуму і взагалі до звуків. Часто він змушений вдягати шумопоглинаючи навушники, щоб заспокоїтись або, щоб просто мати можливість функціонувати в такому середовищі. Тому не дивно, що мене цікавлять різні ідеї корекції неробочого шуму, які могли б бути привабливими і мотиваційними для всіх дітей у класі і для всіх мали б спільну користь. Ось деякі з них:

1. Спрей тиші. На пульвізатор наклеїти відповідну мітку з написом "спрей тиші" і «розбризкувати» в разі необхідності. Дітям подобається магія)

2. Хороший спосіб перервати шум у класі сказати тихим голосом «Якщо ви мене чуєте, плесніть в долоні один раз. Якщо ви мене чуєте, плесніть в долоні два рази.» Або «Хто мене чує, нехай доторкнеться рукою до носа.» або назвати іншу подібну дію. Діти, які шумлять, помічають, що інші діти роблять щось і починають прислухатися. Це гарний спосіб привернути їхню увагу.

3. «Балакучі/Магічні» боби/квасолини. Наклейте на велику пластикову ємність позначки із зазначенням призу. Коли кількість квасолин досягне певної позначки клас отримує зазначений там приз. Квасолини маленькі, накопичуються довго) Як наповнюється ємність? Кожна дитина з ранку отримує певну кількість квасолин 5 або 3. Якщо дитина говорить на уроці, чи іншим чином порушує поведінку, вчитель/асистент вчителя бере в неї одну квасолину і повертає в сховище. Можна навіть зробити окрему ємність для цього, щоб наглядно показувати кількість неправильних вчинків. В кінці дня, всі діти зсипають свої збережені квасолини в банку призів. А вчитель в цей час хвалить кожного: «Молодець! Гарна робота!»Діти самі несуть відповідальність за збереження «магічних бобів» протягом дня, слідкують щоб не загубити. Щоб спростити їм цей обов’язок, можна на Алі замовити малесенькі контейнери кожній дитині для зберігання. На фото на банці стоять мітки: додаткова перерва, день кіно, морозиво; можна придумати будь-що))

4. Посада «директор з тиші». Призначаєте одну дитину директором з тиші і даєте їй пісковий годинник, розрахований на 2-3 хвилини. Ця дитина стає перед класом і слідкує, хто як себе поводить і обирає того, хто працює над завданням і поводить себе найтихіше. І тоді ця обрана дитина стає директором з тиші. Кожна дитина хоче побути на місці директора)

5. Можна навчити дітей жестовим знакам тиші. Мотивуючи, що так роблять шпигуни або спецназ. Наприклад, коли під час уроку до дитини починає говорити хтось з однокласників, дитина може прикласти палець до рота і продемонструвати знак «тссс», а потім показати пальцем на завдання яке вона зараз виконує, або на вчителя , який в цей час щось пояснює.

6. Візуальні підказки прийнятного рівня гучності голосу. На фото різні приклади таких підказок. Робите схему рівнів гучності голосу і вішаєте якусь позначку на допустимий зараз рівень. Наприклад: 0-мовчання золото, 1-розмова шпигуна (пошепки), 2-тихий голос для розмов під час групової роботи, 3- гучний голос для відповіді/презентації, щоб чули всі, 4 – будь яка гучність (на перервах, наприклад)

Ідеї з відкритих джерел, здебільшого з лінку: weareteachers.com

 

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти:

 

Модельна програма та навчальні матеріали

Тиждень 1: «Я — школяр»

Тиждень 2: «Мій/​наш клас»

Тиждень 3: «Мої друзі»

Тиждень 4: «Моє довкілля»

Тиждень 5: «Осінь»

Тиждень 6: «Я і моя батьківщина»

Тиждень 7: «Ми підприємливі — (осінній доброчинний ярмарок)»

Тиждень 8: «Техніка, яка допомагає»

Тиждень 9: «Ігри»

Тиждень 10: «Театр»

Тиждень 11: «Мода»

Тиждень 12: «Пригоди капельки»

Тиждень 13: «Зима»

Тиждень 14: «Таємниці космосу»

Тиждень 15: «Подорожуємо в часі»

Тиждень 16: «Зимові свята»

Тиждень 17: «Світ захоплень»

Тиждень18: «Я — мандрівник»

Тиждень 19: «Ми — дослідники. Ми — винахідники»

Тиждень 20: «Спорт»

Тиждень 21: «Мої улюблені книжки»

Тиждень 22: «Транспорт»

Тиждень 23: «Професії»

Тиждень 24: «Час/​як керувати часом?»

Тиждень 25: «Весна»

Тиждень 26: «Весняні свята. Великдень»

 

Державний стандарт початкової освіти (текст)

Нова українська школа. Порадник для вчителя.

Концепція Нової української школи.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-451 від 23.08.2017 повідомляємо, що анімаційним, розважально-пізнавальним телеканалом ПЛЮСПЛЮС розроблено мультфільми та розмальовки до них для учнів 1-4 класів, які можуть бути використані при проведенні Першого уроку або під час навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Рекомендуємо використовувати такі матеріали:

 1. Мультфільми: «Літак «Мрія», «Мапа», «Трембіта» (http://plus-plus.tv/dyvys/programy/programs/ce-nashe-i-ce-tvoye-356861.html);
 2. Мультфільми: «Дивовижні витвори природи – наші!», «Всесвітньовідомий танок Гопак –наш!», «Унікальні та знамениті на весь світ водойми – наші!», «Іграшка Зозулиця – наша!», «Знана у всьому світі вишивка – наша!» та інші (http://plus-plus.tv/dyvys/programy/multserial/ce-nashe-i-ce-tvoye-ochima-ditey-651302.html);
 3. Розмальовки:

 

 

                      

 

 


1
2
3
4
5