Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ЗВІТ директора школи Стеценко І.Ю.

Звіт директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18

Стеценко І.Ю.
за підсумками 201
8/2019 навчального року

 

Робота Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області (далі – ХСШ №18) у 2018/2019 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Пріоритетними підходами до навчання та виховання здобувачів освіти у ХСШ №18 протягом 2018/2019 навчального року були особистісно орієнтований та компетентнісний підходи, які виховували особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху.

 

Першочерговим завданням ХСШ №18 було задоволення освітніх потреб населення, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольнялись охопленням дітей навчанням українською мовою, організацією поглибленого навчання іноземної мови (англійської), профільного навчання тощо.

У травні – червні 2019 року згідно з наказом МОН України від 16.04.2018 №367, листом МОН від 5 квітня 2019 року №1/9-227 було здійснено зарахування, відрахування та переведення учнів. ХСШ №18 здійснює набір учнів відповідно до чинного законодавства України та власного Статуту. З нижче наведеної таблиці випливає, що попит на освітні послуги у закладі освіти збільшується.

Таблиця 1

Інформація щодо набору до ХСШ № 18

 

Кількість поданих заяв до 1-х класів

Кількість учнів, які зараховані

Кількість поданих заяв до   10-х класів

Кількість учнів, які зараховані

Кількість поданих заяв під час навчального року

Кількість учнів, які зараховані

2017/2018

        58

        58

        24

         24

         8

         8

2018/2019

        79

        79

        32

         32

        16

        16

2019/2020

102

92

-

-

-

-

 

Протягом 2018/2019 навчального року в ХСШ № 18 функціонувало 23 класи, в яких навчалось 590 учнів, що на 1 клас та 39 учнів більше, ніж минулого навчального року.

 Таблиця 2

Мережа ХСШ № 18 (станом на 05.09)

Навчальний рік

Кількість класів

Середня наповнюваність

Кількість учнів на 05.09

ГПД (кількість груп / в них учнів)

2015/2016

21

23,9

502

2/60

2016/2017

21

24,6

515

2/60

2017/2018

22

25

551

2/60

2018/2019

23

25,7

590

3/90

 

 

Відповідно до законодавства України у 2018/2019 навчальному році для 4-х учнів було організовано навчання за індивідуальною формою (за станом здоров’я). Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуаль форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 № 8.

Запитів на організацію дистанційної форми навчання та інклюзивного навчання до адімінстрації ХСШ №18 протягом 2018/2019 навчального року не надходило.

Аналізуючи мережу за останні 5 років, слід відзначити позитивну динаміку зростання кількості учнів, що є результатом ефективної іміджевої політики закладу, результативної діяльності щодо організації освітнього процесу, зміцнення матеріально-технічної бази і покращення демографічної ситуації в країні.

Не зважаючи на зростання мережі та середню наповнюваність класів, слід зазначити, що у 2019/2020 навчальному році зусилля адміністрації ХСШ №18 необхідно спрямувати на формування в кожного члена педагогічного колективу розуміння персональної відповідальності за якість освітніх послуг, підтримку позитивного іміджу навчального закладу, його конкурентоспроможність.

 

І.1.1.2. Облік відвідувань навчальних занять та облік руху учнів

 

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. ст. 3, 4 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6, 16, 18, 34 Закону України «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових документів у ХСШ №18 здійснюється щомісячний облік руху учнів.

У 2018/2019 навчальному році до ХСШ №18 прибуло 16 учнів, вибуло – 22 учня.        З двох дев’ятих класів набрано один десятий клас. Випущено зі школи один 11 клас, але набрано три 1 класи. За рахунок цього кількість учнів по школі збільшилась. Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів з ХСШ №18 відбувається з об’єктивних причин (зміна місця проживання (географічна віддаленість), бажання змінити направленість допрофільної та профільної підготовки, повернення на постійне місце проживання (на тимчасово окуповану територію та в зону проведення ООС) тощо).

Відповідно ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та удосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Класні керівники в класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру та за рік.

Крім того, соціальним педагогом Кучеренко Надією Олексіївною ведеться журнал обліку відвідування навчальних занять учнями школи. Кучеренко Н.О. кожного дня відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних рапортів, які здають відповідальні учні з кожного класу. Інформація про відвідування занять учнями школи подається в районне Управління освіти щоденно за телефоном та в електронному вигляді. Класні керівники щоп’ятниці надають медичні довідки та документи, які підтверджують поважність причини відсутності учнів на заняттях. Медичні довідки та заяви батьків про відсутність учнів на уроках зберігаються в особистих справах учнів.

Протягом лютого та березня у школі проводились рейди у складі учнів чергового класу та чергового вчителя, під час яких виявлялись учні, які систематично запізнюються на уроки або відсутні на перших уроках без поважних причин. З цими учнями та їхніми батьками проводилась індивідуальна робота. Питання контролю за відвідуванням учнями занять у школі заслуховуються на нараді при директорові щомісячно.

У 2019/2020 навчальному році потребує контролю питання щодо своєчасного надання підтверджень про відсутність учнів та підвищення відсотка відвідування учнями 10-11 класів навчальних занять.

            У 2018/2019 навчальному році з ХСШ №18 було випущено 25 одинадцятикласників та переведено до 10 класу 37 дев’ятикласників. За підсумками прцевлаштування 96 % випускників продовжують навчання. 

Протягом наступного року необхідно продовжувати роботу щодо залучення випускників 9-х класів до навчання для здобуття ними повної загальної середньої освіти в 10 класі та проводити відповідну роботу щодо забезпечення наступності у навчанні.

І.1.4. Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та
військово-патріотичного виховання

 

Згідно з навчальним планом викладання предмета «Захист Вітчизни» проводилося по 1,5 години на тиждень в 10-11 класах. Стан навчально-матеріальної бази школи задовільний і дозволив якісно виконати програму з предмета «Захист Вітчизни».

Протягом навчального року були вивчені основні положення Конституції України, Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», Військової присяги та інші правові документи. Юнаки придбали добрі навички та вміння у виконанні нормативів з вогневої підготовки, цивільного захисту, стройових прийомів. Дівчата придбали навички та вміння у виконанні нормативів з основ медичних знань і цивільного захисту.

Протягом навчального року для учнів ХСШ №18 функціонував гурток «Влучний стрілець» (2 години на тиждень). Учні школи проводили практичні заняття на базі Харківського гвардійського вищого танкового училища, відвідали Університет національної гвардії України, Харківський національний університет внутрішніх справ, що сприяло у військовій підготовці учнів шляхом організації спільного проведення лекційних занять, семінарів, ознайомлення з військовою технікою, обладнанням, допомагало у вихованні в учнів стійких морально-політичних якостей майбутніх захисників Вітчизни.

В школі проводились заходи до Дня Захисників України, Дня українського козацтва, Дня Збройних сил України, спрямовані на підвищення престижу служби у Збройних силах України, вшанування захисників Вітчизни, ветеранів АТО, воїнів-інтернаціоналістів.

На виконання плану роботи у квітні 2019 року була проведена військово-спортивна гра «Патріот», присвячена закінченню вивчення предмета «Захист Вітчизни», під час якої було підведено підсумки вивчення предмета. З метою удосконалення практичних умінь та навичок учнів 11 класу були проведені навчально-польові заняття. Підсумки з навчально-польових занять зафіксовані у класних журналах.

Національно-патріотичне виховання учнів здійснювалось під час проведення уроків, виховних годин, класних заходів та загальношкільних свят та акцій. Протягом 2018/2019 навчального року були проведені різноманітні виховні тематичні заходи, а саме:

-         урочисті лінійки до Дня Захисника України, до Дня української писемності та мови;

-         участь у районному Марафоні пам’яті, присвяченому 74-й річниці Перемоги над нацизмом в Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги;

-         класні години до Дня Збройних Сил України, до Дня українського козацтва, Дня Гідності та Свободи, до Дня Української писемності та мови, до Дня захисника України.

-         акції до Дня пам’яті жертв голодоморів «Запали свічку», до Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги «1939-1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!», Протягом року учні  взяли участь у:

-          акції «Лист для Захисника України», «Оберіг для солдата» «Пасхальна листівка воїну», виготовлення іграшок-оберігів для воїнів АТО;

-    урочисте покладання квітів біля пам’ятного знака загиблим в канцтаборах, меморіальних дошок Героям Радянського Союзу Володимиру Кашубі, Петру Кандаурову, Василю Косову.

В школі пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи, екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу. Учні школи побували на екскурсії в Кам’янці-Подільському, Хотині, Чернівцях.

У 2019/2020 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо зміцнення навчально-матеріальної бази з предмету «Захист Вітчизни», урізноманітнити заходи з військово-патріотичного виховання із залученням батьків-військовослужбовців, ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій у зоні АТО. У військово-патріотичній роботі з учнями бездоганно виконувати положення нормативно-правового забезпечення військово-патріотичного виховання молоді, враховувати вікові особливості учнів.

Згідно з санітарно-гігієнічними правилами охорони здоров’я громадян України та з метою забезпечення оптимальних умов для навчальної праці учнів і вчителів у ХСШ №18 протягом навчального року систематично проводилось вологе прибирання всіх навчальних та службових приміщень, майстерень; здійснювався контроль за режимом наскрізного провітрювання всіх приміщень; були проведені комплексні заходи щодо підготовки закладу до роботи в зимових умовах; перевірялось захисне заземлення і стан опору ізоляції електромережі; випробувано систему опалення й одержано відповідний акт у теплових мережах.

З метою збереження життя та здоров’я працівників та учнів в кабінетах фізики, інформатики, хімії, спортивній залі були проведені вступні інструктажі та інструктажі перед початком лабораторних і практичних робіт. У всіх зазначених кабінетах наявні інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці. У кожній класній кімнаті наявні стенди «Здоровий спосіб життя», де розміщені матеріали з профілактики захворювань на туберкульоз та інші інфекційні захворювання. Розроблено інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів.

Успішним було поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацювання елементів евакуації учнів зі школи (вересень, січень, квітень).

Протягом року випускалися стіннівки, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учнів («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики»), у бібліотеці працювала постійно діюча виставка «Безпека життєдіяльності». У вересні 2018 року в ХСШ №18 проводився Тиждень здоров’я, у квітні 2019 року – Тиждень безпеки життєдіяльності. Упродовж 2018/2019 навчального року відбулись зустрічі з представниками громадськості з питань безпеки життєдіяльності, класними керівниками систематично проводились бесіди з даного питання.

У ХСШ №18 наявний медичний кабінет, який своєчасно забезпечується медикаментами. В школі працює медична сестра, яка систематично проводить аналіз стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів. Адміністрацією ХСШ №18 сумісно з медичними працівниками було розроблено заходи, спрямовані на покращення стану здоров’я учнів у 2019 році. Протягом навчального року було проведено профілактичні медичні огляди учнів після осінніх, зимових і весняних канікул.

Учнівські меблі відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, мають кольорове і цифрове маркування, мірні лінійки наявні у кожному навчальному кабінеті. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення класних та інших приміщень закладу відповідає санітарним нормам.  

Протягом 2018/2019 навчального року адміністрацією ХСШ №18, медичною сестрою, вчителями здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів. Питання щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання розглядалися на засіданнях педагогічної ради школи, на нарадах при директорові, на засіданнях Ради закладу, батьківських зборах.

Аналіз стану здоров’я учнів потребує від педагогічного колективу використовувати сучасні здоров’язберігаючі технології навчання, створювати дитинно-дружнє середовище, що передбачає такі компоненти як моральний клімат, матеріальну базу, оптимізацію освітнього процесу, продовжувати запровадження програми «Спорт заради життя», організовувати просвітницьку роботу, значну увагу приділяти організації здоров’язберігаючого дозвілля учнів у позаурочний час.

 

Робота із запобігання дитячому травматизму протягом 2018/2019 навчального року в ХСШ №18 здійснювалась з урахуванням нормативних документів з цього питання. З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров’я дітей протягом навчального року були видані накази з питань запобігання усім видам дитячого травматизму. Питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях шкільного методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах.

Кожен класний керівник виконував програму з запобігання всім видам дитячого травматизму («Вивчення правил дорожнього руху», «Запобігання дитячого травматизму », «Вогнепальна зброя», «Правила поведінки на воді», «Попередження отруєнь дітей», «Правила безпеки при користуванні газом», «Поведінка дітей при користуванні джерелами електроструму»), про що робились відповідні записи у класні журнали та щоденники учнів. Обов’язковим було проведення індивідуальних бесід з учнями, відсутніми на заняттях.

З учнями обов’язково проводились цільові інструктажі перед початком заходів, що проводяться за межами школи (олімпіади, екскурсії, турпоходи, спортивні змагання тощо), інструктажі з безпеки життєдіяльності перед початком кожних канікул, складались пам’ятки, велися записи у журналах обліку навчальних занять, у класних кімнатах оновлено куточки «Здоровий спосіб життя», «Профілактика дитячого травматизму», на сайті школи на сторінці «Запобігання дитячому травматизму» було розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. Протягом навчального року проведені Тиждень здоров’я (вересень) і Тиждень безпеки життєдіяльності (квітень). Обов’язковим є проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності перед виходами на осінні, зимові, весняні та літні канікули.

У 2019/2020 навчальному році з метою запобігання всім видам дитячого травматизму педагогічному колективу ХСШ №18 необхідно продовжити повсякденно виконувати чинне законодавство стосовно безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; класним керівникам проводити постійну профілактичну роботу щодо безпеки життєдіяльності учнів на належному рівні, в рамках суворого дотримання вимог законодавства України, вести необхідну документацію, постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх із вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами, продовжувати практику організації зустрічей з фахівцями: лікарями, пожежниками, представниками Національної поліції, забезпечити неформальну організацію проведення інструктажів з учнями щодо поведінки дітей під час освітнього процесу та в позаурочний час.

У 2018/2019 навчальному році робота з соціальної підтримки дітей здійснювалась на основі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного Кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативних документів.

Одним з головних завдань психологічної служби ХСШ №18 є соціально-педагогічний супровід дитини, створення умов для її сприятливого розвитку та охорона прав дітей. Вирішення даної мети ґрунтувалось на реалізації комплексного підходу до соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Одним з основних завдань соціально-педагогічного супроводу дитини є підтримка дітей пільгових категорій. На початку 2018/2019 навчального року соціальним педагогом сумісно з класними керівниками було складено соціальні паспорти кожного класу та соціальний паспорт школи.

Психологічною службою проводилось вивчення житлово-побутових умов дітей із сімей соціально незахищених категорій, надавались консультації щодо отримання відповідних пільг для таких сімей, було організоване оздоровлення дітей в пришкільному таборі з денним перебуванням «Сонячні промінці» за бюджетні кошти, проводилась організація благодійних заходів, діти пільгових категорій залучалися до участі у районних та міських заходах.

 

Ще одним із основних завдань соціально-педагогічного супроводу учнів ХСШ №18 є профілактика негативних явищ серед учнів початкової, середньої та старшої школи. Для учнів початкової школи протягом року проводились виховні години за темами «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», «Культура поведінки школяра», бесіди «Я і моє здоров’я». Для учнів середньої ланки були проведені бесіди «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Профілактика негативних явищ серед підлітків», «Перші поняття про шкоду паління», «Попередження правопорушень», «Права дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право», а також індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Учні старших класів брали участь у проекті «Я і моє право», для них проводився цикл занять, також проводились бесіди «Відповідальність за правопорушення», «Я обираю здоровий спосіб життя», профорієнтаційна робота. Для проведення лекцій та бесід запрошувались спеціалісти відповідних закладів.

З батьками протягом року проводились індивідуальні консультації та робота з профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. В школі згідно плану працює батьківський лекторій «Права та обов’язки батьків у питанні формування свідомої поведінки учнів та попередження асоціальної поведінки». На батьківських зборах розглядались питання з профілактики насильства в сім’ї, в школі проводились дні відкритих дверей для батьків (лютий, квітень). Але для покращення профілактичної роботи необхідно більше залучати батьківський актив, фахівців-юристів із числа батьків, представників громадськості.

Протягом навчального року психологічна служба ХСШ №18 займалась питаннями  протидії торгівлі людьми (участь у всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», в рамках якої проводились такі заходи: диспут «Протидія торгівлі людьми. Пофілактика сексуального насильства», перегляд фільмів «Станція призначення – життя» та «Дві маленькі дівчинки», обговорення, анкетування, тренінгові заняття «Небезпечна гра. Як протидіяти торгівлі людьми», тематичні заняття «Що ти знаєш про торгівлю людьми?»), профілактики ксенофобії, расової нерівності (заняття «Урок толерантності»), проводила різноспрямовану роботу з учнями із сімей переселенців з Донецької та Луганської областей (оновлення банку даних дітей, сім’ї яких тимчасово проживають у м. Харкові, вивчення житлово-побутових умов та заповнення актів обстеження, соціально-педагогічний супровід дітей та їх сімей, проведення благодійних акцій «Допоможи ближньому», «Милосердя», допомога в оздоровленні дітей у літній період тощо).

У цілому роботу соціальної підтримки дітей у 2018/2019 навчальному році можна вважати проведеною на достатньому рівні, але у наступному навчальному році необхідно підвищити якість роботи з соціально-педагогічного супроводу учнів з групи ризику, дітей під опікою будуть та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, розширити взаємозв’язок з органами виконавчої влади та громадського самоврядування, соціальними службами міста, урізноманітнити заходи для підвищення рівня соціальної компетентності батьків.

Протягом 2018/2019 навчального року адміністрацією ХСШ № 18, представниками батьківської громадськості, учнями-членами дитячої організації учнівського самоврядування «ЮНЕК» здійснювались заходи щодо створення умов для організації якісного харчування учнів: зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; розширення сфер послуг для учнів і батьків; удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури прийому їжі; пропаганда здорового способу життя. Харчування учнів 1-11 класів у ХСШ № 18 було організовано відповідно до діючого законодавства.

Їдальня ХСШ № 18 складає 177,2м2, розташована в цокольному поверсі закладу, розрахована на одночасне годування 110 учнів. У їдальні завжди широкий асортимент буфетної продукції, продуктів, що реалізуються ( пиріжки, булки, овочі, соки, солодощі тощо). Санітарно-гігієнічні умови утримання їдальні дотримуються відповідно до розділу 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01. Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства і дотримання термінів їх реалізації.

 За рахунок залучених коштів  восени 2018 року  було здійснено заміну системи каналізації харчоблоку, встановлені ванни для миття сировини (м’яса, риби та овочів).    У приміщенні харчоблоку (97,5м2) за кошти  комунального підприємства  «Комбінат дитячого харчування» з січня 2019 року було  введено  в експлуатацію тістомісильну машину, жарочний шафу.  За рахунок залучених коштів  влітку 2019 року було зроблено косметичний ремонт.

Якість страв та стан продуктів щодня контролювались медичною сестрою ХСШ № 18  Косенко  Д.О., а за її відсутності – відповідальною за харчування – заступником директора     з НВР Панченко О.М. Правила зберігання продуктів та їх реалізація відповідали вимогам. Умови зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів, готової їжі, якість готової їжі, різноманітність меню, дотримання санітарно-гігієнічного режиму в їдальні знаходились під постійним контролем медичного працівника навчального закладу. Також медичною сестрою постійно здійснювався контроль за дотриманням технології приготування страв, правильно та своєчасно відбирались щоденні проби, заповнювався бракеражний журнал готової продукції, вівся «Журнал обліку виконання норм харчування».

У залі їдальні розміщена необхідна інформація про правильне та раціональне харчування, щоденне меню, чергування вчителів, графік вологого прибирання, інша корисна інформація для організації харчування учнів школи.

Громадський контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів, здійснювався комісією громадського контролю за якістю харчування, яка діяла на підставі Положення про комісію громадського контролю за якістю харчування відповідно до плану роботи, затвердженим на засіданні комісії.

Аналіз даних щодо охоплення учнів гарячим харчуванням за останніх два навчальних роки показав, що відсоток учнів, які отримували гаряче харчування у 2018/2019 навчальному році, збільшився на 0,2% порівняно з 2017/2018 навчальним роком.

Відповідно до інформації про стан харчування учнів ХСШ № 18 у 2017/2018 навчальному році станом на 01.06.2018 гаряче харчування отримували 97,2% від загальної кількості учнів, з яких: 1-4 класи – 264 учнів (100%), 5-11 класи – 271 учень (94,4%).

Відповідно до інформації про стан харчування учнів ХСШ № 18 у 2018/2019 навчальному році станом на 01.06.2019 гаряче харчування отримували 97,4% від загальної кількості учнів, з яких: 1-4 класи – 276 учнів (100%), 5-11 класи – 292 учень (94,8%).

У розрізі 5-11 класів аналіз охоплення гарячим харчуванням учнів показав, що на 01.06.2019 кількість учнів 5-11-х класів, які отримували гаряче харчування в середньому складала 294 учень (95,3%). Протягом навчального року кількість учнів 5-11-х класів, які отримували гаряче харчування, збільшилась на 23 учня та на кінець 2018/2019 навчального року склала 294 учень (95,3%). Порівняно з попередніми навчальними роками у 2018/2019 навчальному році збільшилась кількість дітей, які харчуються у 5-8-х класах. Разом з тим зменшилася кількість учнів, які отримують гаряче харчування у 9-11-х класах, що свідчить про недостатню роботу з боку класних керівників щодо залучення учнів до гарячого харчування.

Безкоштовне гаряче харчування (сніданки) у 2018/2019 навчальному році отримували 100 % учнів початкових класів.

Як у минулі навчальні роки, у 2018/2019 навчальному році було організовано 100% гаряче харчування учнів, які відвідують групу продовженого дня. Кількість дітей, які отримували гаряче харчування за кошти батьків (обіди) у ГПД, становила 90 учнів. Пільгове харчування (обіди) отримували  діти, батьки яких є учасниками  антитерористичної операції (операції об’єднаних сил

Також протягом року пільгове харчування (обіди) отримували  8 учнів, позбавлених батьківського піклування, та 9 дітей з малозабезпечених родин.

Дієтичного харчування за наданими медичними довідками у 2018/2019 навчальному році потребували 15 учнів:

Працівниками харчоблоку було забезпечено постійну наявність дієтичного меню. Кількість дітей, які потребують дієтичного харчування збільшилася на 8, порівняно з 2017/2018 навчальним роком.

У 2018/2019 навчальному році 100% учнів 1-х класів отримували безкоштовно молоко. Відсоток учнів 1-х класів, які отримували безкоштовно молоко у 2018/2019 навчальному році, порівняно з 2016/2017 та 2017/2018 навчальними роками не змінювався. Протягом 2018/2019 навчального року 582 учні ХСШ № 18 щодня  купували буфетну продукцію. З них: 1-4 класи – 293 учня, 5-11 класи – 289 учнів.

Організація питного режиму у ХСШ № 18 здійснювалась за рахунок використання кип’яченої води, продажу негазованої мінеральної води та соків у шкільній їдальні.  Також в кожному кабінеті в наявності кулери  з питною водою. Приготування їжі здійснювалося з використанням води гарантованої якості (наявні сертифікати якості води).

Питання організації харчування систематично заслуховувалося на засіданнях Ради закладу, педагогічної ради, нарадах при директорі, батьківських зборах. Батьки учнів своєчасно інформувались щодо питань організації харчування, якості їжі та санітарного стану їдальні. Періодично проводилось анкетування батьків та учнів щодо виявлення рівня задоволеності якістю організації гарячого харчування.

Протягом навчального року в ХСШ № 18 проводились лекції, батьківські збори, індивідуальні бесіди, тематичні заняття, різноманітні заходи з метою пропаганди правильного харчування серед дітей та їхніх батьків, формування в учнів здорового способу життя, розуміння необхідності дотримання режиму харчування. Для формування в учнів та батьків необхідного мінімуму санітарно-гігієнічних знань про збалансоване харчування протягом навчального року проводились традиційні уроки етикету за столом, свята чаю, вітамінізовані ярмарки, конкурси культури харчування.

Для оцінки різноманітності та якості буфетної продукції було проведено анкетування серед учнів та батьків школи. Аналіз анкетування показав, що переважна більшість батьків (88%) та учнів (97%) задоволені асортиментом та якістю продукції буфету. Разом з тим 12% батьків та 3% учнів вважають недостатнім асортимент буфету в ХСШ № 18.

 

У цілому роботу закладу щодо організації харчування учнів можна вважати задовільною, але у 2019/2020 навчальному році слід звернути увагу на подолання недоліків у роботі за даним напрямом діяльності, а саме: неоптимальність графіка чергування вчителів у їдальні; недостатнє оснащення обідньої зали місцями для вживання їжі; подекуди неякісна робота класних керівників щодо здійснення контролю за харчуванням дітей.

У 2018/2019 навчальному році в ХСШ №18 в освітньому процесі використовувався    1кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій розрахований на 10 робочих місць. У навчальних кабінетах використовувались в роботі 20 ПК, що давало можливість застосовувати сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. Крім того для здійснення освітнього процесу та управлінської діяльності використовувались ПК у бібліотеці (1), в методичному кабінеті (1), в кабінетах заступників директорів (4), у канцелярії (1). В адміністративно-управлінській, методичній, навчальній та господарській діяльності застосовувались 7 принтерів.

У ХСШ №18 діє вільний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi), створено адміністративну локальну комп’ютерну мережу, але ще не всі ПК підключені до мережі Інтернет. Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою складає 18 учнів 1–11-х класів на           1 персональний комп’ютер.

Своєчасно та систематично адміністрацією закладу проводилася робота в програмному комплексі «ІСУО». Стан заповнення баз даних ПК «ІСУО: Школа» здійснений за всіма розділами. У 2018/2019 навчальному році регулярно використовувались бази комплексу, своєчасно формувались відповідні звіти.

75% учителів використовували різні засоби інформаційних та комунікаційних технологій при проведенні уроків, виховних заходів, підготовці до турнірів, конкурсів, олімпіад різних рівнів.

Протягом навчального року досягнення учнів та вчителів, адміністративно-господарча, організаційно-педагогічна, методична та навчально-виховна діяльність закладу освіти, корисна та актуальна інформація для учнів, батьків, учителів та інших відвідувачів відображалась на сайті    ХСШ №18. Новини закладу освіти оновлювались за необхідністю та наявністю нової інформації.

У 2018/2019 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

За підсумками 2018/2019 навчального року із 590 учнів 1-11-х класів:

- 137 учнів 1-2-х класів вербально оцінені;

- 453 учні 3-11-х класів атестовані;

- 565 учнів переведено до наступного класу;

- 62 учнів випущено з 9-х, 11-х класів;

- 51 учнів (8,7 %) нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

- 9 учнів 11-А класу нагороджено Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- 1 випускник 11 класу нагороджений золотою медаллю (минулого року  2  учні отримали золоті медалі та 2 учня - срібні медалі);

4 випускника 9 класів отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Слід зазначити, що цього року кількість учнів, які нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» у початковій школі незначно  зросло, а у школі ІІ та ІІ ступенів знизилась на 2,2%

 

Протягом 2018/2019 навчального року головною метою діяльності ХСШ №18 щодо роботи з обдарованою молоддю була реалізація багатовекторної моделі навчального закладу, основним завданням якої є створення такого освітнього простору, який дозволяє вільний розвиток усіх здібностей дитини, формує в неї потребу всеосяжного культурного філософського погляду на життя.

Для успішного досягнення поставленої мети протягом навчального року в ХСШ №18:

-         відбувався пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

-       здійснено оновлення роботи щодо розвитку науково-дослідних здібностей учнів (система факультативів, індивідуальних та групових занять);

-       активізовано залучення викладачів ВНЗ до роботи з учнями в індивідуальному режимі, оновлена профорієнтаційна робота;

-       організовано заняття та лабораторні практикуми на експериментальних та дослідних майданчиках закладів вищої освіти

У ХСШ №18 функціонує шкільне наукове товариство учнів, в роботі якого протягом року використовувались колективні (конференції, загальні збори), групові (засідання секцій, інтелектуальні турніри, олімпіади) та індивідуальні (консультації) форми роботи.

Протягом навчального року, з метою підвищення результативності участі учнів школи в різноманітних конкурсах та турнірах, у ХСШ №18 традиційно здійснювалась робота мережі факультативів: «Життєва компетентність особистості»; індивідуальних та групових занять з математики,  української мови; гуртків; спортивних секцій. З учасниками олімпіад та учнями-членами МАН проводилися додаткові заняття з базових дисциплін.

Розв’язанням проблем та завдань ліцею, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, є чітко організована робота з проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, яка вплинула на підвищення результативності й на подальших етапах.

 98 учнів ХСШ №18 брали участь у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (це складає 33 % від загальної кількості учнів в основній школі), серед них 19 переможців (7 % від загальної кількості учнів в основній школі та 19,4% від кількості учнів, які брали участь у районному етапі).

В обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брали участь 3 учні та посіли 3 призових місця: з англійської мови, історії України, екології. У IV етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін  учні школи участь не приймали.

Виховна робота протягом 2018/2019 навчального року в ХСШ №18 здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році, Комплексною програмою розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки», Концепцією регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини» та іншими нормативно-правовими документами. Виховна робота була спрямована на виконання завдань і реалізацію ідеї комплексного підходу до виховання.

Головною метою виховної роботи у 2018/2019 навчальному році було виховання і розвиток творчої, соціально-адаптованої особистості, професіонала-патріота України шляхом науково-методичного забезпечення демократичного розвитку освітнього процесу.

Згідно з річним планом роботи ХСШ №18 педагогічний колектив працював над виховною проблемою «Формування компетентностей як основного результату освітнього процесу через реалізацію інноваційних підходів до навчання та виховання школярів».

Протягом 2018/2019 навчального року відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» в рамках реалізації заходів «Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки» та освітнього проекту «Виховний простір Харківщини» виховна робота здійснювалась за основними напрямками: національно-патріотичне та громадянське виховання, морально-духовне та гуманістичне виховання, превентивне, правове виховання, формування здорового способу життя.

Реалізація завдань виховної роботи у 2018/2019 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених визначальних принципів, зокрема: гуманізації і демократизації виховного процесу; особистісно-орієнтованого підходу; зв’язку виховання із завданням політичного, соціально-економічного, культурного життя суспільства; єдності загальнолюдського і національного; оптимізації виховного процесу.

Всебічний та гармонійний розвиток кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували 7 гуртків (у минулому навчальному році - 6): «Влучний стрілець», «Юні мовознавці»,  «Вокальне мистецтво», «Юні журналісти», «Волейбол», «Чирлідінг», «Таеквон-до»).

 

Національно-патріотичне виховання, формування правової культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, залучення учнів до активної соціально-громадянської діяльності відбувалось через реалізацію напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», який спрямовував свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей. Виховання почуття поваги до своєї Батьківщини, любові до рідної природи тісно пов’язане з громадянським вихованням, основна мета якого полягає у формуванні в людини моральних ідеалів суспільства й почуття громадянського обов’язку, тобто вихованні самосвідомості й відповідальності за свою країну, готовності захищати свою Батьківщину, відстоювати принципи моралі, почуття національної гордості, відповідальності за збереження й примноження як національних, так і загальнолюдських цінностей, потреби в праці на благо суспільства.

Реалізації вищезазначених завдань протягом 2018/2019 навчального року сприяла участь учнів школи у різноманітних конкурсах відповідного спрямування: «Дитячий малюнок пораненому бійцю», «Мрії про Україну» (діти передали воїнам ООС малюнки про мир, вірші, значки, обереги – кукли-мотанки та інші сувеніри); виготовлення іграшки-оберіги для воїнів ООС; участь в урочистому покладанні квітів біля пам’ятного знаку загиблим в концтаборах та меморіальних дошок Героям Радянського Союзу Володимиру Кашубі, Петру Кандаурову і Василю Косову.

В школі пропагуються активні форми туристсько-краєзнавчої роботи: походи, екскурсії, змагання, які дають можливість учням більш детально познайомитись з історико-культурною спадщиною українського народу. Учні школи побували на екскурсії в Кам’янці-Подільському, Хотині, Чернівцях.

З метою ознайомлення учнів з Європейськім Союзом і з Європою в цілому, способом життя і культурою країн Європи, а також пропагуванні власної культури і цінностей, підтримуючи курс на інтеграцію України в європейську спільноту, на базі ХСШ №18 протягом 2018/2019 навчального року працював євроклуб «Uniti». З метою подальшого розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді, застосування в освітньому процесі кращих європейських досягнень в рамках Євроклубу були проведені такі заходи: круглий стіл «Ми і Європа»; конференції: «Країни ЄС - наші сусіди», «Вивчаємо Європу разом. Туристичними стежками Європи» (презентації учнівських робіт); семінар «Міжнародний День Толерантності»; інтелектуальна гра «Галопом по Європі»; конкурс «Найрозумніший» з теми «Європейські свята та традиції»; турнір ерудитів «Англомовні країни – історія, традиції, звичаї». Учні школи побували на екскурсії в Угорщині, Австрії та Італії.

        Протягом навчального року було проведено:

-         свято-привітання «Міжнародний день людини похилого віку»;

-         класні години: «Милосердя в нашому житті», «Традиції моєї родини», «Етика мобільного спілкування»;

-         сюжетно – рольова гра «Золоте правило ввічливості»,

-         гра-експрес «Цінності моєї родини»,

-         ток-шоу «Паління: данина моді, звичка, хвороба»,

-         круглий стіл «Моральний ідеал та його місце в житті людини».

Протягом 2018/2019 навчального року учні школи взяли участь у: міському конкурсі проектів «Харків очима небайдужих дітей», фестивалі «МамоТатоФест».

Ціннісне ставлення до природи розвивалось в учнів школи у процесі екологічного виховання, метою якого було формування в учнів усвідомлення функцій природи в житті людини та її цінності, особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності гармонійно співіснувати з природою, поводитися компетентно, екологічно безпечно; бажання брати активну участь у практичних природоохоронних заходах, здійснювати природоохоронну діяльність з власної ініціативи.

Протягом 2018/2019 навчального року були проведені екскурсії: до Харківського планетарію, до оранжереї Ботанічного саду. Учні школи активно брали участь в благодійній акції «Чиста Україна – Чиста Земля» з очищення та благоустрою території району, міста, брали активну участь у заходах в межах двомісячника «Зелена весна».

Другий рік поспіль школа бере участь у Всеукраїнській акції «Хеппи м’яв для Мурчика» і «Хеппі Гав для Сірка». Учнями школи були зібрано близько 100 кг корму для безпритульних тварин і передано в Харківський Центр поводження з тваринами. В рамках конкурсу Благодійного Фонду «Щаслива Лапа» учнями школи встановлено Рекорд України по проведенню наймасовішого Уроку Доброти.

Формування в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через систему позаурочних форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи є основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва». Найбільш значущими цього напрямку стали заходи: свята «День вчителя», «День Святого Миколая», «День святого Валентина», День вишиванки; новорічний конкурс-проект «Найкраща ялинка»; пізнавальна конкурс-гра «Моя улюблена країна світу»; конкурс «Школа має таланти», «Шоу двійників».

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу протягом навчального року було організовано відвідування учнями театрів, музеїв, виставок, а також ряд різноманітних екскурсій та культпоходів, таких як: відвідування вистав у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка, Харківському державному академічному театрі ляльок імені В.А. Афанасьєва, театрі «Мадригал», відвідування Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького, Харківського дельфінарію «Немо», Харківського планетарію, Харківського художнього музею, державного музею природи ХНУ ім. В.Н.Каразіна, екскурсії до хлібозаводу «Кулінічі».

Протягом навчального року в ХСШ №18 були проведені батьківські збори, під час яких розглядалися питання організації дозвілля дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії, правопорушень.

Також у шкільній бібліотеці працює постійно діюча виставка літератури з питань юридичної відповідальності неповнолітніх, яка пропагує і формує в учнів громадянські позиції, морально-правові норми; поповнений та оновлений стенд «На допомогу батькам»; проводяться психолого-педагогічні консультації для батьків: «Чи знаємо ми найближчих людей», «Ідеальна дитина», «Почуття», «Обери позицію», «Кроки формування здорової особистості», «Шлях до здорового способу життя».

Протягом 2018/2019 навчального року в учнів школи формувалось ціннісне ставлення до людей, вихованням в них моральної активності, відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, терпимості до інших, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими, здатності прощати і просити пробачення, протистояти проявам несправедливості, жорстокості шляхом проведення заходів з правової освіти та виховання, з розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді, а саме:

-  годин спілкування, лекцій, засідань «круглих» столів: «Демократична країна на захисті прав та гідності людини», «Незалежність поєднала наші серця», «Родина починається з добра», «За мир в усьому світі»;

-  конкурсів листівок, стіннівок та акцій: «Я – громадянин правової держави», «Голуб миру»;

-  конкурсів творчих робіт та рефератів: «Права громадянина», «Кожна людина має право...»;

-  циклу занять з правової освіти для учнів старших класів в рамках проекту «Я маю право».

Протягом навчального року в ХСШ №18 проводилась робота з питань профілактики правопорушень серед учнівської молоді:

-            щоденно класні керівники контролювали відвідування учнями уроків, проводили індивідуальну роботу з дітьми та їх батьками;

-            практичним психологом надавалась консультативна допомога дітям та їх батькам;

-            відбувалися засідання всеобучу «Батьківський лекторій» (один раз на місяць), «Правознавець» (один раз на чверть);

-            у шкільній бібліотеці постійно діє виставка літератури з питань профілактики правопорушень та виставка «Я маю право».

Протягом 2018/2019 року в ХСШ №18 проводились лекції та бесіди про кримінальну та правову відповідальність за правопорушення і злочини, скоєні підлітками; тематичні уроки про етику користування електронною поштою, матеріалами мережі Інтернет; правові хвилинки про моральну та правову відповідальність за розміщення матеріалів у мережі Інтернет, тематичні бесіди «Безпечний Інтернет»; тематичні виставки наукової, публіцистичної, методичної, художньої літератури, з правової тематики; оновлення правових куточків та змінних стендів у навчальних кабінетах, бібліотеці.

Психологічною службою ліцею протягом року проводились для учнів початкової школи виховні години за темами «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», виховні заходи за тему «Культура поведінки школяра»; для учнів середньої школи проводились бесіди за темами: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Профілактика негативних явищ серед підлітків», «Перші поняття про шкоду паління», «Попередження правопорушень», «Права дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право», а також індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Учні старших класів брали участь у проекті «Я і моє право», для них проводився цикл занять, також проводились бесіди «Відповідальність за правопорушення», «Я обираю здоровий спосіб життя». Для проведення лекцій та бесід запрошувались спеціалісти відповідних закладів. Крім того з учнями та їх батьками проводились індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень, девіантної поведінки, профілактики  всіх видів насильства.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім’ї та соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

Питання щодо збереження життя та здоров’я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях м/о класних керівників, на нарадах при директорові на засіданнях педагогічної ради на класних і загальношкільних батьківських зборах.  

Формування основ здорового способу життя в учнів школи протягом року здійснювалось під супроводом медичної та психологічної служб. Медична сестра проводила медичні огляди дітей після канікул, готувала матеріали бесід стосовно збереження здоров’я, випускала медико–санітарні бюлетні, приділяли велику увагу статевому вихованню молоді, підготовці молоді до шлюбу.

Психологічна служба школи проводила діагностування учнів з питань психологічного комфорту, а також анкетування батьків щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем, а також працювала з учнівською молоддю, яка потребує психолого-педагогічного нагляду. Організовувались зустрічі з лікарями, фахівцями з питань загартування та поліпшення фізичного розвитку, проводились заняття, на яких розглядались проблеми тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин та профілактики СНІДу. Для учнів початкової школи протягом року були проведені виховні заходи за темою «Культура поведінки школяра», бесіда «Я і моє здоров’я». Для учнів середньої школи проводились бесіди «Пасивне паління», «Перші поняття про шкоду паління», «Запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків серед підлітків».

 Для учнів старшої школи проводились бесіди «Профілактика репродуктивного здоров’я», «Я обираю здоровий спосіб життя», акції до Міжнародного Дню боротьби зі СНІДом та Всесвітнього Дня пам‘яті загиблих від СНІДу, а також індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Проводилась робота з пропаганди здорового способу життя,  надання допомоги в адаптації до вимог соціуму, з метою забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Таким чином, у 2018/2019 навчальному році робота з формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювання на СНІД здійснювалась на достатньому рівні, але у 2019/2020 навчальному році необхідно до роботи за цим напрямком залучати громадськість та активізувати всіх суб’єктів освітнього процесу, а саме: батьків учнів та вчителів-предметників.

Аналізуючи вищезазначене, можна вважати, що у 2018/2019 навчальному році виховна робота в ХСШ №18 здійснювалась на належному рівні, зміст роботи відповідав нормативним документам та річному плану роботи. Але у наступному навчальному році необхідно вдосконалити роботу з формування громадянської культури школярів та підвищення рівня толерантності учасників освітнього процесу, активізувати роботу щодо забезпечення національно-патріотичного виховання учнів; активізувати запровадження інноваційних форм та методів виховної роботи, спрямувати роботу колективу на створення привабливого іміджу школи з точки зору виховної роботи.

Важливою складовою системи виховної роботи закладу є розвиток учнівського самоврядування. У ХСШ №18 протягом 16 років діє організація учнівського самоврядування «ЮНЕК». У 2018/2019 навчальному році президентом організації була учениця 9-А класу Гуріна Поліна. Куратором учнівського самоврядування є заступник директора з навчально-виховної роботи Гнатовська Т.М. Діяльність «ЮНЕК» неможлива без ефективного супроводу з боку адміністрації та педагогічного колективу. Протягом року педагогічні працівники проводили круглі столи, семінари щодо впровадження ефективних форм, методів і технологій в діяльність учнівського самоврядування: семінар «Впровадження найбільш ефективних шляхів вирішення управлінських завдань учнівського самоврядування» (вересень); круглий стіл «Робота ради самоврядування по залученню учнів до участі у Всеукраїнському тижні права» (листопад); семінар «Учнівське самоврядування як основний чинник формування суб’єкта демократичного суспільства» (грудень); круглий стіл «Формування суспільно-активної особистості учня через учнівське самоврядування» (лютий); семінар «Інновації в діяльності учнівського самоврядування»  (березень); засідання педагогічної ради «Виховання лідерських якостей» (квітень).

Учні школи систематично навчаються у школах для лідерів. Так протягом 2018/2019 навчального року учні брали участь у засіданнях «Школи мера», «Школа лідерів», «Школа журналістів», засіданнях Великої ради старшокласників; конкурсі «Марафон унікальних справ»; дебатному турнірі «Шкільна ліга».

Приймали участь в міському та обласному етапах конкурсу «Учень року-2019». В номінації «Спортсмен року» І місце в районі зайняла учениця 10-А класу Філіппова Марія, в номінації «Учень року» ІІ місце в районі посів учень 11-А класу Спузяк Михайло, в номінації «Лідер року» ІІ місце в районі отримала учениця 10-А класу Музиченко Тетяна.

 ДЮГО «ЮНЕК» бере участь у проектах:

- «Подаруй любов» - учні зібрали речі, книжки, канцтовари для дітей-сиріт та дітей-переселенців, готували невеликі поробки власноруч та дарували їх дітям у дитячому будинку, разом з іграшками і книжками;

- «Хеппі Мяу і Хеппі Гав» -  учнями школи зібрано близько 100 кг корму для безпритульних тварин і передано до Харківського Центру поводження з тваринами;

- «Батарейки, здавайтеся!» - в школі встановлено контейнер для збору використаних батарейок, члени Ради «ЮНЕК» проводять роз’яснювальну роботу серед учнів про шкоду батарейок.

- «Привітання зі святом Миколая та Пасхальними святами воїнів АТО» (щорічно - солодкі подарунки від учнів, вчителів та батьків);

- «Макулатуринг» - учні школи зібрали 450 кг макулатури, на виручені кошти обладнано кабінет шкільного Євроклубу «Uniti».

Протягом 2018/2019 навчального року «ЮНЕК» взяв участь у різноманітних заходах: конкурсі проектів «Харків очима небайдужих дітей» (проект Нікітюк Віталіни, 6-Б клас); благодійних акціях «Оберіг для Захисника України», «Дитячий малюнок пораненому бійцю».

ДЮГО «ЮНЕК» співпрацює з районною радою ветеранів Другої світової війни, радою ветеранів Управління Південної залізниці, з районним відділом Харківського міського союзу ветеранів Афганістану, з організацією «Союз Чорнобиль України».

За ініціативи організації учнівського самоврядування «ЮНЕК», при підтримці адміністрації ХСШ №18 були проведені наступні заходи: змагання з настільного тенісу; реалізовано проект «Компліменти»; проведено шкільні дискотеки (Новорічна та до дня Святого Валентина); організовано «Шоу двійників»; оформлено великодне дерево бажань.  

Органи учнівського самоврядування залучені до привентивно-профілактичних заходів, спрямованих на попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, розв’язання проблем, насильства, жорстокості, гендерної нерівності, наркоманії та інших негативних явищ у молодіжному середовищі; до реалізації соціальних програм та проектів, проведення акцій та заходів. Інформація з питань діяльності органів учнівського самоврядування висвітлюється та постійно оновлюється на сайті  школи.

Досвід роботи організації учнівського самоврядування «ЮНЕК» було представлено у листопаді 2018 року на звітно-виборчій конференції районної дитячо-юнацької організації «Однодумці», під час якої були відмічені досягнення, які були здобуті дітьми у минулому році та обговорені завдання на наступний навчальний рік.

                Одним із пріоритетних напрямків роботи школи у 2018/2019 навчальному році було створення умов для збереження фізичного здоров’я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

За підсумками медичних оглядів на початку навчального року було здійснено  розподіл учнів на медичні групи: до підготовчої групи віднесено 29 учнів, а до спеціальної медичної групи – 6 учнів. Від занять фізичною культурою за станом здоров`я було звільнено 12 учнів – 2 % від загальної кількості учнів. Учні, яким було рекомендовано заняття у спеціальних медичних групах, відвідували загальні уроки фізичної культури, оскільки загальна кількість учнів такої групи не відповідала необхідній кількості дітей для її відкриття. Але такі учні виконували індивідуальні комплекси вправ, учителями фізичної культури та шкільним лікарем надавались індивідуальні рекомендації цим учням щодо комплексу вправ, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров`я відповідно до встановленого діагнозу.

Створення умов для збереження фізичного здоров’я учнів – один із пріоритетних напрямків роботи школи, реалізація якого досягалась шляхом залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою та спортом, що досягалось шляхом проведення навчальних, виховних та спортивно-оздоровчих заходів. У школі проводились спортивні змагання з нагоди Дня фізичної культури та спорту, Дня здоров`я. Учні школи брали участь у шкільних, районних, міських та обласних змаганнях з легкоатлетичної естафети, легкоатлетичного чотирьохборства, з футболу «Шкіряний м’яч», шахів «Біла тура», регбі, футзалу, баскетболу, гандболу, волейболу, з легкоатлетичного багатоборства «Старти надій», брали участь у військово-патріотичному фестивалі «Козацький гарт», що проходив у рамках Спартакіад «Спорт і школа» та «Спорт протягом життя».

В 2018/2019 навчальному році учні школи посіли ІІ місце в районних змаганнях з волейболу серед хлопців, ІІ місце в районних змаганнях з волейболу серед дівчат, ІІ місце в районних змаганнях з футболу серед хлопців 5-6 класів «Шкіряний м’яч».

У цілому фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота протягом навчального року була різноплановою та продуктивною. Але у 2019/2020 навчальному році необхідно провести заходи щодо активізації участі дівчат у спортивно-масових заходах, проводити заходи за участю вчителів та батьків учнів.

 

І.2.6. Робота щодо організації оздоровлення учнів

 

Упродовж 2018/2019 навчального року в ХСШ №18 була проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідні заходи щодо створення умов для повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей. Улітку 2019 року було організовано роботу шкільного табору з денним перебуванням «Сонячні промінці», в якому відпочила 161 дитина (28% від загальної кількості учнів). Тривалість зміни в денному таборі становила 14 днів. Під час перебування у дитячому закладі відпочинку діти були забезпечені дворазовим гарячим харчуванням. За бюджетні кошти в таборі були оздоровлені діти пільговий категорій: 3 дитина, позбавлені батьківського піклування, 5 дітей з багатодітних сімей, 6 дітей учасників бойових дій.

Робота шкільного табору з денним пере забезпечувала змістовне дозвілля дітей та збереження їхнього здоров’я. На початку роботи табору було складено та затверджено план його роботи. Щоденно у таборі проводилась ранкова гімнастика, спортивні заходи, різноманітні екскурсії та культпоходи. Найбільш популярними були відвідування ЦПКВ імені Горького, Харківського зоопарку, Харківського планетарію, Ботанічного саду, Ландау-центру. Заклад відпочинку щоденно освітлював події у таборі на офіційному сайті школи. Протягом функціонування табору було забезпечено комплексну роботу з профілактики всіх видів дитячого травматизму під час проведення науково-практичних занять, короткострокових екскурсій, поїздок, культпоходів.

Одним з найголовніших учасників освітнього процесу є батьки учнів. Батьки та особи, які їх замінюють, протягом року створювали умови для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; забезпечували дотримання дітьми вимог Статуту ХСШ №18, дбали про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювали належні умови для розвитку їх природних здібностей та інше.

Батьки учнів школи брали активну участь у роботі вищого органу громадського самоврядування школи – загальних зборах колективу, які скликались протягом навчального року двічі; входили до складу Ради школи, яка протягом року провела 4 засідання.

Протягом року батьки-члени Ради школи сприяли демократизації і гуманізації освітнього процесу, об’єднанню зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу, формуванню позитивного іміджу школи. Рада закладу організовувала виконання рішень загальних зборів, вносила пропозиції щодо вивчення іноземних мов, спільно з адміністрацією закладу затвердила план роботи школи на 2018/2019 навчальний рік та здійснювала контроль за його виконанням, затвердила режим роботи школи на 2018/2019 навчальний рік, приймала рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», визначала напрямки фінансово-господарської діяльності ліцею, виступала ініціатором проведення доброчинних акцій (протягом року проведено благодійні ярмарки до Дня Святого Миколая, Масляної, акція зі збору макулатури), сприяла створенню виховних центрів, залучала громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками (вокальне мистецтво), іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями, розподіляла і контролювала кошти фонду загального обов’язкового навчання, розглядала питання родинного виховання, брала участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах, сприяла педагогічній освіті батьків, сприяла поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань, розглядала питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями, організовувала громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, розглядала звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

Протягом року батьки учнів були активними учасниками навчальних, виховних, спортивних та інших заходів, які проводились в школі. Аналізуючи статистичні дані щодо рівня задоволеності батьків загальношкільними заходами, слід відзначити, що протягом року зросла задоволеність батьків учнів станом навчання та виховання в школі.

            У 2018/2019 навчальному році робота з соціальної підтримки дітей здійснювалась на основі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного Кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативних документів.

Головною метою соціальної роботи в школі є соціально-педагогічний супровід дитини та створення умов для її сприятливого розвитку. Вирішення даної мети ґрунтувалось на реалізації комплексного підходу до соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Одним з основних завдань соціально-педагогічного супроводу учнів була підтримка дітей  пільгових категорій. На початку 2018/2019 навчального року соціальним педагогом сумісно з класними керівниками було складено соціальні паспорти кожного класу та соціальний паспорт школи.

Психологічною службою проводилось вивчення житлово-побутових умов дітей  із сімей соціально незахищених категорій,  надавались консультації щодо отримання відповідних пільг для таких сімей, було організоване оздоровлення дітей на базі пришкільного табору з денним перебуванням «Сонячні промінці» за бюджетні кошти, проводилась організація благодійних заходів, діти пільгових категорій залучалися до участі у районних та міських заходах.

Ще одним із основних завдань соціально-педагогічного супроводу учнів ХСШ №18 була профілактика негативних явищ серед учнівської молоді та формування навичок ведення здорового способу життя. Для учнів початкової школи протягом року проводились виховні години за темами «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», «Культура поведінки школяра», бесіди «Я і моє здоров’я». Для учнів середньої ланки були проведені бесіди: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Профілактика негативних явищ серед підлітків», «Перші поняття про шкоду паління», «Попередження правопорушень», «Права дітей. Конвенція ООН», «Неповнолітній має право», а також індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Учні старших класів брали участь у проекті «Я і моє право», для них проводився цикл занять, також проводились бесіди «Відповідальність за правопорушення», «Я обираю здоровий спосіб життя», профорієнтаційна робота. Для проведення лекцій та бесід запрошувались спеціалісти відповідних закладів. З батьками протягом року проводились індивідуальні консультації та робота з профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.

Робота з соціального захисту дітей протягом 2018/2019 навчального року проводилась за напрямами:

-         прогностичний (спостереження та відвідування уроків);

-         консультативний напрям (консультації для учнів , батьків та педпрацівників);

-         захисний (участь у всеукраїнській акції «Урок», відвідування учнів та їх сімей вдома, організації безкоштовного харчування, тощо);

-         профілактичний (бесіди, лекції, виховні години з профілактики правопорушень, насильства, девіантної поведінки, формування навичок ведення здорового способу життя);

-         соціально-перетворювальний (організація участі учнів пільгових категорій у благодійних акціях та святах);

-         організуючий (обстеження та складання акту житлово-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту та за запитами, оформлення документації, організація літнього оздоровлення).

Не менш вагомим напрямком діяльності була робота з педагогічним колективом. Протягом року соціальний педагог знайомив педагогічний колектив з нормативними документами щодо соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу та профілактики негативних явищ у суспільстві, проводив консультування класних керівників щодо профілактичної роботи з учнями та їх батьками, зі створення педагогічних характеристик учнів. Протягом навчального року соціальний педагог ліцею займалась самоосвітою, підвищувала рівень своєї кваліфікації, брала участь у семінарах-тренінгах для соціальних педагогів.

Протягом 2018/2019 навчального року у ХСШ № 18 функціонувала бібліотека, основною метою діяльності якої було бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.

Пріоритетним завданням діяльності бібліотеки було забезпечення учнів підручниками, навчально-методичною та програмною художньою літературою. На початок 2018/2019 навчального року учні ліцею були забезпечені навчальною літературою: 1-і класи – 0 %, 2‑й клас з українською мовою навчання – 0 %,  3 – і класи – 85 %, 4 – і класи – 99 %, 5-й клас з російською мовою навчання – 100 %, 5-й клас з українською мовою навчання – 0%, 6–й клас з російською мовою навчання – 100%, 6–й клас з українською мовою навчання – 67%, 7-і класи – 96%, 8-і класи – 100%, 9-і класи – 100%, 10-і класи – 90%, 11-й клас – 100%. Для поліпшення стану забезпеченості учнями підручниками бібліотекарем ліцею було залучено для учнів 1-4 класів 496 одиниці навчальної літератури із фондів бібліотек інших навчальних закладів (ХЗОШ №№ 22, 51, 125, 176, ХСШ №№ 29, 50, ХГ №№ 6, 47, 116) із правом користування терміном на 1 рік.

Протягом року ситуація із забезпеченістю підручниками 8-х та 9-х класів, які навчаються за новими державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти, була покращена.

З метою підтримки здійснення освітнього процесу за рахунок бюджетних коштів (на суму 1200 грн.) бібліотека ХСШ № 18 була забезпечена періодичним виданням «Освіта України».

Протягом навчального року кожен місяць визначалась тема та мета діяльності бібліотеки, для реалізації яких завідуючою бібліотекою організовувалися тематичні виставки «Кроки до права», «Куди піти вчитись», «Парад великих брехунів», виставки, присвячені ювілейним датам «До 80-річчя від дня народження В. Стуса», «До 100-річчя від дня народження О. Гончара», «До 155-річчя від дня народження О. Кобилянської», до Дня Пам’яті Небесної Сотні; створювались тематичні папки «Україна – єдина країна!» та «Харків – моя мала Батьківщина»; проводилися виставки для мотивування творчої праці вчителів «Творчий учитель – обдарована дитина».

Для учнів проводились заходи, присвячені відзначенню свят «Всеукраїнський день бібліотек», «Всесвітній день письменника», «Всесвітній день інформації», «День українського добровольця», «Всесвітній день книгита авторського права», «День матері»; проводились бібліотечно-бібліографічні уроки, літературні свята, заняття за темою «Правила бібліотечного опису» (9-ті класи), посвята в читачі учнів 1-х класів. Бібліотекар вживала захлодів щодо оформлення матеріалів учнівських проектів; проводила роботу з популяризації літератури: виставки «Книги чекають на тебе», «Твій друг і помічник - книга»; майстер-класи з виховання в учнів інформаційної культури і потреби в читанні, любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою; екскурсії-знайомства  до бібліотеки для учнів 1-х та 5-х класів.

З метою національно-патріотичного виховання учнів протягом року в бібліотеці діяли й оновлювались виставки «Україна – незалежна, демократична, держава», «Харків мій», «Військово-патріотичне виховання молоді», «Мова моя барвінкова».

 

Протягом навчального року всі учасники навчально-виховного процесу своєчасно інформувались про надходження нових підручників, посібників, художньої літератури, періодичних видань.

                У 2018/2019 навчальному році були виділені бюджетні кошти на ремонт приміщень та поповнення матеріально-технічної бази школи, а саме: меблювання та комплектація технологічним обладнанням двох кабінетів початкової школи згідно стандартів НУШ, придбання навчальних посібників та роздаткового матеріалу для 1-х класів, комплектація харчоблоку тістомісильною машиною та жарочною шафою, видача 30 комплектів конструктору «LEGO» для учнів початкової школи, здійснено пропитку даху, проведено повірку пожежних рукавів.

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою економії витрат по заробітній платні не всі штатні одиниці вакансій розроблювалися. За бажанням працівників їм надавалися відпустки без збереження заробітної плати.

Протягом 2018/2019 навчального року заклад освіти отримував благодійну допомогу від батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, меблів, а також виконання батьками ремонтних робіт.

Під керівництвом Ради школи, класних батьківських комітетів, за участю батьків школи, при підготовці до 2018/2019 навчального року у школі зроблено поточні ремонти класних кабінетів.

 При підготовці до 2018/2019 навчального року під керівництвом Ради школи, за участю батьків придбано: меблі для навчальних кабінетів 1-го класу (шкільні меблі для проекту «Нова українська школа»), 50 пуфиків у приміщення 1-х класів, посуд для першокласників, настільні ігри для творчості, канцтовари, засоби для прибирання, господарчі товари, підписка на науково-методичну та періодичну літературу.

Крім того протягом 2018/2019 навчального року за рішенням Ради школи благодійні кошти залучалися для фінансування участі учнів школи в олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів.

 

 Мета, основні напрямки роботи та

завдання закладу освіти на 2019/2020 навчальний рік

 

Єдина педагогічна тема:

«Формування компетентностей як основного результату освітнього процесу через реалізацію інноваційних підходів до навчання та виховання школярів».

 

Єдина методична тема:

«Забезпечення організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах створення інноваційного освітнього простору Нової української школи»

Місія школи – створення  умов  для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації здобувачів освіти; забезпечення якісної освітньої підготовки здобувачів освіти на рівні (або вище) державних освітніх стандартів з метою   набуття ними ціннісних життєвих навичок

Пріоритети:

- підвищення якості освітніх послуг в контексті ідей Нової української школи;

- запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;

- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу;

- активізація діяльності школи в освітньому просторі.

Мета:

«Побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню здобувача освіти як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості»

Завдання на 2019/2020 навчальний рік:

·        забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки;

·        забезпечення здобувачів освіти різними формами навчання, в тому числі інклюзивним навчанням;

·        створення здоров’язбережувального середовища – оптимальних умов для навчання і виховання дітей, фізичного розвитку, збереження і зміцнення їхнього здоров’я; запобігання усім видам травматизму; забезпечення якісного харчування та медичного обслуговування учнів;

·        активізація діяльності практичного психолога та соціального педагога щодо профілактики різних форм насильства серед учасників освітнього процесу шляхом упровадження відповідних практик;

·        забезпечення інформаційної підтримки освітнього процесу за рахунок модернізації діяльності шкільної бібліотеки та використання сучасних інформаційних технологій;

·        орієнтування змісту методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів щодо використання сучасних педагогічних технологій з метою забезпечення якості уроку;

·        активізація впровадження інноваційних технологій та освітніх проектів у практику    ХСШ №18 з метою реалізації ідей Нової української школи та розкриття творчих, інтелектуальних здібностей дитини, задоволення її потреб у самовдосконаленні;

·        забезпечення подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями шляхом підвищення ефективності, оновлення методів співпраці з закладами вищої освіти; узагальнення, науково-методичне осмислення і розповсюдження педагогічного досвіду виховання і навчання обдарованих дітей; розвитку інформаційного забезпечення роботи з обдарованими дітьми;

·        забезпечення розвитку системи виховання на засадах загальнолюдських та громадянських цінностей, спрямованої на впровадження нових форм та методів національно-патріотичного виховання,  формування ціннісних життєвих навичок, розвиток екологічного мислення здобувачів освіти;

·        активізація роботи щодо охоплення учнів позашкільною освітою;

·        забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій, створення належних умов для їх навчання, виховання та оздоровлення, повноцінної соціалізації та активного залучення до життя суспільства;

·        укладання Меморандуму співпраці між усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками;

·        зміцнення  матеріально-технічної бази закладу освіти.