Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Кошторис

 
Кошториси РУО 2019.xls
55К
Скачать
План асигнувань РУО на 2019.xls
42К
Скачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 року № 1220)Затверджений у сумі Девять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч триста шістдесят 
чотири грн. 00 коп. (9 558 364 грн. 00 коп.)(сума словами і цифрами)
 
   
   
                                                                                                                                                                                                         Начальник Управління освіти адміністрації                      Холодногірського району Харківської міської ради  
                                                                              І.І. Горбачова  
                                            (підпис)                                                                                             (ініціали і прізвище)  
                               
    (число, місяць, рік)   М.П.        
  ПЛАН  
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на 2019 рік  
02146305  Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м. Харків, Холодногірський район  
(найменування міста, району, області)                          
Вид бюджету     бюджет Холодногірського району м. Харкова,  
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету     06 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитуання місцевих бюджетів)

    0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (з т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)                                                                                                      Комунальний заклад Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради  
                            (грн.)  
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Оплата праці 2110 491.788 489.973 490.683 491.788 994.202 859.265 141.142 386.632 327.743 491.785 491.785 491.798 6.148.584  
Нарахування на оплату праці 2120 108.196 109.197 108.951 108.194 218.721 188.038 31.051 85.059 72.104 108.193 108.193 108.197 1.354.094  
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220                         0  
Продукти харчування 2230 46.929 56.100 41.538 63.721 59.894 3.490 0 0 68.318 56.197 56.894 61.255 514.336  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 374.820 222.718 229.723 104.432 11.369 9.693 726 498 8.597 59.262 181.669 186.473 1.389.980  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0  
Соціальне забезпечення 2700                 8.430       8.430  
Інші видатки 5000* 20.659 9.482 18.727 18.519 8.319 6.338 6.023 22.312 11.236 6.698 6.865 7.762 142.940  
УСЬОГО   1.042.392 887.470 889.622 786.654 1.292.505 1.066.824 178.942 494.501 496.428 722.135 845.406 855.485 9.558.364  
                               
Начальник Управління освіти адміністрації                                                                                                                     Холодногірського району Харківської міської ради              І.І. Горбачова                
                                                (підпис) (ініціали і прізвище)                
Головний бухгалтер                П.П. Грідіна                
                                               (підпис) (ініціали і прізвище)                
М.П.**                            
                             
  (число, місяць, рік)                      
                               
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.                              
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
2 Заповнюється розпорядником бюджетних коштів за відповідними кодами класифікайії, тільки за якими вносяться зміни
      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
      Затверджений у сумі Девять мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят грн. 00 коп. (9 629 670 грн 00 коп)
      (сума словами і цифрами)
      Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
      (посада)
      І.І. Горбачова
      (підпис) (ініціали і прізвище)
           
      (число, місяць, рік)   М.П.
 
КОШТОРИС
на 2019 рік
02146305 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Харків, Холодногірський район
(найменування міста, району, області)
           
Вид бюджету       бюджет Холодногірського району м. Харкова,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   06 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)   0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (з т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) Комунальний заклад Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради
          (грн)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 9558364 71306 9629670
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 9558364 X 9558364
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 906 906
(розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 0 0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0 0
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 906 906
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0 0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 70400 70400
(розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 70400 70400
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0 0
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0 0
інші надходження, у тому числі:   X 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X 0 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   X 0 0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 Х   0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X 0 0
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 9558364 71306 9629670
Поточні видатки 2000 9558364 71306 9629670
Оплата праці 2110 6148584 0 6148584
Заробітна плата 2111 6148584 0 6148584
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0 0 0
Нарахування на оплату праці 2120 1354094 0 1354094
Використання товарів і послуг 2200 2035776 71306 2107082
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 20808 71306 92114
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0 0 0
Продукти харчування 2230 514336 0 514336
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 110652 0 110652
Видатки на відрядження 2250 0 0 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1389980 0 1389980
Оплата теплопостачання 2271 1259746 0 1259746
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 14760 0 14760
Оплата електроенергії 2273 115474 0 115474
Оплата природного газу 2274 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0 0 0
Оплата енергосервісу 2276 0 0 0
1 2 3 4 5
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 0 0
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0 0 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0 0 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0 0 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0 0 0
Соціальне забезпечення 2700 8430 0 8430
Виплата пенсій і допомоги 2710 0 0 0
Стипендії 2720 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 8430 0 8430
Інші поточні видатки 2800 11480 0 11480
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0 0 0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0 0 0
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0 0 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0 0 0
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0 0 0
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0 0 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0 0 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0 0 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0 0 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0 0 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0 0 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0 0 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0
           
Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради       І.І. Горбачова
        (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер       П.П. Грідіна
        (підпис) (ініціали і прізвище)
           
  (число, місяць, рік)        
М.П.***          
________________          
 
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАТХОДЖЕННЯ - усього".          
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.